Son Dakika

Edep ya hû

Edep ya hû

 

Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/Merve Telimen

Allah’ın ahlâkı ile ahlaklanmaktır.
Amele güvenmeyip amelin kendisinden çıkmadığını bilmektir.
Kazancı sebeplere bağlıyken sebepleri terketmemek; Rahman, kişiyi sebeplerden kurtarmışken sebeplere yapılaşmamaktır.
Rızkını Allah tarafından üstlenildiğini bilip kendisi için takdir edilen rızkın peşine düşüp de istenilen kendisinden amellerde ve ibadetlerde tembellik etmemektir.
Kendisine vaat edilen işin olmamasından Hakkımızda hakkında şüpheye düşmeyip basireti köreltmemektir.
Kendi varlığını bilinmezlik toprağına gömüp adsız sansız olmaktır.
Bütün kâinatın yokluk ve karanlık olduğunu bilip, yaratılmışları Hakk’ın zuhur tecellisi olarak idrak etmektir.
İlahi maarif güneşinin, yaratılmış şeylerin bulutlarıyla örtülü olduğunu idraktir.
Zamanın çocuğu olup, vaktin hükümlerine uymaktır.
“Zamanın hükmünü bilmeyen cahildir.”
İbadet etmeyi boş vakit şartına bağlamamaktır.
Hak’tan birşey istemekten, O’nu istemekten, O’ndan başkasını istemekten, O’ndan başkasından istemekten hayâ etmektir.
Bu dünyada üzüntü ve dertlere uğramayı garipsemektir. Çünkü bu dünya kendine yakışanı, tabiatın gereği olan şeyi ortaya çıkarır.
Sonunda emniyet ve kurtuluşa ermek için başlangıçta Allah’ a dönmektir.
Kendi ayıplarını, noksanlarını araştırıp nefsi suçlamanın, kendisinden gizlenmiş ve perdelenmiş olan gaybları araştırmaktan hayırlı olduğunu bilmektir.
Hakk’ın davetine icabet edip Hakk’a yaklaşmak için kulluğa ters düşen beşeri sıfatlardan sıyrılmaktır.
Nefs-i emmareye razı olup, şehvet ve gaflete yaklaşmaktansa, nefsinden razı olmayıp taat, uyanıklık ve iffeti tercih etmektir.
Emeller ve ümitler Kerim olah Hak Teala’yı aşamayacağından dolayı himmetini Hak’tan başkasına geçirmemektir.
Kendi ihtiyacını gideremeyenin başkasının ihtiyacını gideremeyeceğini bildiğinden Allah’ın vermiş olduğu haceti masivadan istememektir.
Halk’ vasıflarından dolayı hüsnüzan edemese bile kendisine olan nimetinden dolayı zannını güzelleştirmektir.
Gerçek körlüğün kalbi kaplamasına izin vermemek için kendisinden asla ayrılmayan Allah’a kacip bekası olmayan masivayı istememektir.
Değirmen eşeği gibi olmamak için bir şeyden diğer bir şeye gidip durmamaktır.
“Elbette gidilecek son yer Rabbindir.” (Necm/42)
Hali ve yaşayışı kendisini Hakk’a yöneltmeyen, sözü hak yoluna götürmeyen kimseyle arkadaşlık etmemektir.
Amellerdeki güzelliği hallerdeki güzellikten bilmektir.
İşlemediği amellere üzülmek ve işlediği günahlardan pişman olmaktır.
Hakk’ın af ve keremine karşı günahlarını küçük görmek.
Yaptığı ibadetlere sevinip kendini övmemek, yalnızca Cenab-ı Hakk’ın kendisini ibadete muvaffak kılmasına sevinmektir.
Zillet ağacını büyütmemek için tamah tohumlarını ekmemektir.
Vehime boyun eğmemektir.
Kalbe gelen varidatı kabiliyetine bağlı olduğunu zannetmemektir.
Her sorulana cevap vermemek, her gördüğünü anlatmamak, her bildiğini söylememektir.
Cenab-ı Hakk’ın yanındaki değerini bilmek için kendisini hangi hallerde bulundurduğunu bakmaktır.
Kabzdan halinden bast haline, bast halinden de kabz haline geçerken bunun Hakkında Teâlâ’nın başkasına bağlanmaman için yaptığını bilmektir.
Bast halindeyken nefsani zevkle üns dairesinden uzaklaştırma ihtimalini düşünüp korkmaktır.
*Hikemi Ataiyye’den derlenmiştir.

Yorumlar