Son Dakika

Uzayı değil Amerika’yı keşfedin! Anadolu topraklarında “ABD” propagandası!

Dünyanın üç uzay kampından birisi İzmir’de faaliyet gösteriyor. Bu, her ne kadar kulağa hoş gelse de özel bir işletme olarak kurulan merkezde, evrenin ışıltılı dünyası içinde genç beyinler, gözlerden uzak ABD propagandasına maruz kalıyor.

Uzayı değil Amerika’yı keşfedin! Anadolu topraklarında “ABD” propagandası!

Muhammed Şimşek/Analiz Haber

Devletleri ve milletleri ayakta tutan en öncelikli gücün genç nesiller olduğunun farkında olan küresel güçler, ekonomik yatırımlarını sadece parasal kazançlar üzerine kurmuyor elbette. Attıkları her adımın paradan çok kültürel hedefleri daha büyük…

Özellikle değişen dünya ve gün geçtikçe gündelik hayatı kuşatan teknolojinin şekillendirdiği geleceğin baş aktörü konumundaki gençler, bu türden yatırımların en birincil hedef kitlesini oluşturuyor.

İzmir’de kurulan ve dünyada sadece iki diğer örneği bulunan uzay kampı bu noktada üzerinde durup düşünülmesi gereken bir fotoğrafı önümüze koyuyor. Zira Kanada ve Amerika’dan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren merkez her yıl hemen her yaştan binlerce öğrenciyi ağırlıyor.

GENÇ ZİHİNLER İŞGAL EDİLİYOR

Uzayın derinliklerini merak eden ve gezegenleri keşfetme heyecanı içindeki gençler bu görkemli yapının içine girmek için bir birleriyle yarışıyor. Ancak içeride karşılaştıkları renkli dünyada eğlenceli bir yolculuğa çıkan gençlerin zihin dünyaları, hemen her köşeye iliştirilmiş Amerikan bayraklarıyla çiğneniyor. Merkezdeki sunumlarda kullanılan dilin İngilizce olması bir yana anadili Türkçe olan öğrencilere giydirilen kıyafetlerin üzerinde dahi İngilizce ibareler yer alıyor.

Genç beyinlerin merak duygusuna hitap eden mekânda eğlence sosu içinde öğrencilere yeni bir kimlik kazandırılıyor. Kültürlerin kaynaşması olarak gösterilen faaliyetlerde hangi ülkeden gelirse gelsin her katılımcı evreni keşfetme düşüncesi ile geldiği mekânda ana dilini ve milli değerlerini kapıda bırakarak kendini, aynı dil (İngilizce) ve aynı bayrak (ABD) altında tek tip bir üniformanın içinde buluyor.

ABD’NİN PROPAGANDA ÜSSÜ

Avrupa ve Asya’dan uluslararası öğrencilere hitap eden merkez adeta ABD’nin propaganda üssü gibi çalışıyor. En çok Türkiye’den öğrencilerin ziyaret ettiği merkeze, Yunanistan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden öğrenciler de ilgi gösteriyor.

TÜRKİYE NE YAPIYOR?

ABD’nin kendi kıtasında kurduğu iki uzay kampının üçüncüsünü inşa etmek ve dünyaya hitap etmek için seçtiği Türkiye’de maalesef milli ve evrensel hedefler için kurulmuş bir merkez bulunmuyor. Kaldı ki geleceğin Türkiye’sine en çok yakışacak olan üretim alanı olarak teknoloji ve uzay bilimi üzerine uluslararası bir merkezin inşası bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır. Üstelik ABD’nin yaptığı gibi kültürleri kendi kimliğine büründürerek yok etmek yerine her kültürel kimliğin kendine yer bulabildiği bir ortamda Türkiye öncü bir rol üstlenebilir. Böylece hem kendi genç nesillerini moda tabiriyle uzay çağına hazırlarken hem hitap ettiği coğrafyalar olarak Avrupa ve Asya potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmiş olacaktır. Bu alanda devlet ve özel sektör iş birliğinde atılacak adımlar gelecek nesillerin bilinç düzeyini yukarılara taşırken onları kültür emperyalizminin oyuncağı olmaktan da kurtaracaktır.

Pek tabii ki içinde gençlere uzay ve teknolojinin anlatıldığı bir merkez olmasın demiyoruz. Fakat maksat uzaya bayrak dikmek ise bunun Amerikan değil Ay-Yıldızlı al bayrağımız olmasını istiyoruz.

Yorumlar