Son Dakika

Vatan sevgisi

Vatan sevgisi

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / Yusuf Zahit Şimşek 

Vatan sevgisi nedir? Sözlükte vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, memleket; bir şeyin çok yetiştiği, çok bulunduğu yer; sevgi ise insanı bir kimseye ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusu anlamına gelir. Vatan sevgisi de, üzerinde doğup büyüdüğü ve hayatını geçirdiği bu topraklar için gerektiğinde hayatını feda edebilme, tüm sosyal ve ekonomik haklarından feragat edebilme duygusu olarak tanımlayabiliriz.

Peki, vatan sevgisini daha detaylı ve açıklayıcı nasıl tanımlayabiliriz? Şair Mithat Cemal Kuntay'ın da dediği gibi: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Yeryüzündeki herhangi bir kara parçasının "vatan" statüsüne geçebilmesi için, orada yaşayan, orayı yurt olarak benimseyen insanların o toprak uğrunda seve seve mallarını, canlarını feda etmeleri gerekir. İşte o zaman orası "vatan" olur. Değilse bir arsa, bir tarladan öteye geçemez...

Nitekim Anadolu da böyledir. İlk olarak Türklerin 1071 Malazgirt zaferi ile başlayan vatan serüveni hiç durmadan savaşlarla amansızca devam etti. Her geçen gün bu topraklar bizim için daha da vatan oldu. Gerek haçlı seferlerinde, gerek kurtuluş savaşında bizim bu vatandan çıkmamız beklenirken biz daha da sarıldık bu topraklara. 1000 yılda kanlarla sulandı her karış ağaç tohumu, büyüyen ağaçlar diri oldu, cengâver oldu. 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi vatan sevgisini gösterdi tüm dünyaya. Mayası sağlam denir ya Anadolu'da, işte doğan da doğuran da öyle vatan sağ olsun diyerek geliyor dünyaya.

Peki vatan sevgisi nasıl kazanılır? Başta vatanın öz ve öz olduğunu, zorla sürülmediğini bilmesi gerek. Tarihini baştan sona iyi ve kötü yönlerini okuyup, analizini tarafsızca çokça, beynine kazınana kadar yapması gerekir. Vatanı için çalıştığını, her yaptığı işin milli gelire yansıdığını bu yüzden elektrik olsun, su olsun tasarruflu kullanılması gerektiğini, ülkede herhangi bir yerde çıkan sorunun ekonomiyi kötü etkilediğini bilmesi, akıl etmesi gerekir. Bu şekilde düşünen bir birey vatanına sadık olur. Ne olursa olsun ülkesini satmaz. Aksi takdirde tam bir düşman çıkıverir karşımıza. Yine 15 Temmuz'da görüldüğü gibi yıllarca haince bekler ve ilk fırsatta ihanetini ilan eder. Amacı için her türlü insanlık dışı sıfatı kullanır. Vicdan duygusundan yoksun hale gelir. Çünkü başta da ifade ettiğim üzere, eğer vatandaş kendi vatanını bağrına basıp benimsemezse vatan; en büyük düşmanını en yakınında bulur. Dinin vatan sevgisi üzerine bir etkisi var mıdır? Vatan sevgisi şüphesiz milletleri ayakta tutan ve o fertler arasındaki birlik ve beraberliği sağlayan ahlâkî değerlerin başında gelir. Herkes vatanını sever. Bu duygu fıtrîdir, insanın içinde yaratılıştan vardır. Vatanını seven kimseye vatansever, vatanperver denir. Vatan sevgisi övünülecek bir duygudur. Onun için herkes vatanını sevmekle övünür, iftihar eder. Vatanını sevmeyen kimselere kötü gözle bakılır, hatta vatan haini denir. Büyük şair Abdülhak Hamid bir dörtlüğünde vatan sevgisini şöyle ifade eder:

Fikrine girmemiş ise hüsn-i vatan

Onu sen kâle alma bari utan,

Kız! Köpekler bile vatanperver.

Vatanını sevmeyen acep ne sever?

Şairin sorduğu soruyu biz de tekrar edelim: Sahi vatanını sevmeyen acaba neyi sever?

İnançlı kimse mutlaka vatanını sever ve inancını vatanına hâkim kılmaya çalışır. İslam'da ise Müslüman devlet için vatan sevgisi, diğer dinlere kıyasla daha önemlidir. Örnek olarak Ömer Muhtar verilebilir. Ömer Muhtar ülkesini, vatanını sonuna kadar bırakmadan, canla başla, elinden geldiğince korumuştur. Sonuç olarak vatan sevgisine sahip olmak büyük bir mükâfattır. Vatan sevgisine sahip olmayan insanlar (ihanet içinde bulunanlar) gafillerdir ve başarıya ulaşamazlar. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Vatanımda vatanım demiş.

Yorumlar