Uluslararası Adalet Divanı (UAD), işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili uluslararası yükümlülüklerin ihlal edildiği iddiasına ilişkin Nikaragua'nın Almanya aleyhine açtığı davada, geçici tedbir kararını yayınladı. Nikaragua'nın Gazze Şeridi'nde devam eden krizle ilgili endişeleri nedeniyle Almanya'ya yönelik açtığı bu dava, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e askeri teçhizat ve savaş silahları ihracatını, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerini veya soykırımı işlemek veya kolaylaştırmak için kullanılması durumunda askıya alması talebiyle UAD'ye başvurdu. Ancak mahkeme, Almanya'nın bu silah ihracatına devam etmesine izin verdi.

Özellikle dikkat çeken nokta, UAD'nin geçici tedbirler talebini reddetmesi oldu. Mahkeme, bu kararında, mevcut koşulların geçici tedbirler alınmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirtti. Almanya'nın silah ihracatına ilişkin iç hukuk çerçevesinin, söz konusu haklara halel getirme riskini önlemek için yeterli olduğuna vurgu yaptı.

Almanya'nın bu kararla İsrail'e silah sevkiyatına devam edebileceği medyada geniş yankı buldu. Ancak, UAD'nin verdiği kararın basit bir zafer olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Mahkeme'nin kararında belirttiği gibi, Almanya'nın dava sürecinde sergilediği tutumun telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açacağına dair gerçek ve yakın bir risk bulunmaması, kararın temelini oluşturuyor.

UAD'nin bu kararı, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Ancak, davanın devam edeceği ve nihai kararın önümüzdeki yıllarda verileceği düşünüldüğünde, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olarak takip ediliyor.