Yüksek Mahkeme'nin kararına konu olan olayda, bir firmada pazarlama bölümünde çalışan işçi, emeklilik sebebiyle istifa etti. İşçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ve maaş alacağını tahsil edemeyen işçi, prim ve fazla mesai ücretini alamadığını belirterek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

İş Mahkemesi, davacının iş sözleşmesini emeklilik sebebiyle sona erdirdiği, kıdem tazminatı almaya hak kazandığı, davacının fazla çalışma yaptığı, tanık beyanlarına göre genel tatillerde çalıştığı, hafta tatili alacağını ispat edemediği, davacının 70 günlük yıllık izin alacağının davalı işveren tarafından ödenmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 52 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 52 milyar lira oldu

Davalı avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, ücretin sabit ücret ile hedefe veya kotaya bağlı primden oluşuyorsa, hedefe veya belli bir kotanın aşılmasına bağlı prim ödemesi uygulamalarında işçinin fazla çalışma ücretinin sabit ücret üzerinden saat ücretinin yüzde 150 fazlasıyla ödeneceği belirtildi.

Kararda, "Başka bir anlatımla bu tür prim ödemelerinin fazla çalışma ücreti hesabına bir etkisi bulunmamaktadır" denildi.

Somut olayda davacının garanti ücret ve hedefe bağlı prim üzerinden ücret aldığı anlaşıldığından, bilirkişi raporunda fazla çalışma alacağının ücret kısmının yüzde 150 fazlasıyla hesaplandığı, prim kısmının ise yüzde 50 fazlasıyla hesaplandığı ve hesap tablosunda davacının garanti ücretinin yıllara göre belirlenen garanti ücretten daha yüksek nasıl tespit edildiği anlaşılmayan bir ücret olarak belirlendiği ve toplam miktarın bir kez de belirlenen ücretin asgari ücrete oranı olan 1,61 ile çarpıldığı anlaşıldığına dikkat çekilen kararda, temyiz olunan, İş Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedildiği bildirildi.

Kararın, ücret artı prim usulü ile çalışan işçilerin fazla çalışma ücretinin hesabında dikkate alınması gereken önemli bir emsal niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Editör: Pınar Karahan