İLAN
T.C.
YAYLADAĞIASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/215 Esas

DAVACI: BEKİR BAŞIBÜYÜK- TC Kimlik No: 33079619064
DAVALILAR : 1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
2- HAZİNEYE İZAFETEN YAYLADAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı ile davalılar arasında mahkememizdegörülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Davacıtarafından Hatay iliYayladağı ilçesiÇandır mahallesi 141 Ada 2 parsel, 162 ada 1 parsel, 162 ada 2 parsel,162 ada 3 parsel,162 ada 4 parsel ve 144 ada 1 parsel ve sayılı bölgelerin arasında bulunan taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesiÇandırMahallesinüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01992915