Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fitre (Fıtr sadakası) ne zamana kadar verilir?

Bu seneki fitre fiyatlarının açıklanmasının ardından verileceği/verilmeyeceği yerler ve fitrenin edâ zamanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl Ramazan ayında verilecek olan Sadaka-i Fıtr konusunda en az miktar Diyanet tarafından belirlenirken, Müslümanlar kendi yaşam standartları doğrultusunda dilediği kadar yükseltebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 yılı fitre miktarı 27 TL olarak belirlenirken, bu sadakanın temel gıdalar ve benzeri şekilde verilebileceği gibi nakit olarak da ödenmesinin caiz olduğu ifade edildi. Ramazan-ı Şerif ayında fitresini gerektiği zamanda usulüne uygun bir şekilde vermek isteyen Müslümanlar, konu hakkında yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fitre (Fıtr sadakası) ne zamana kadar verilir? Soruların yanıtı haber detayında.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Bir kimsenin, dinen bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fitre miktarı belirlemede her Müslüman kendi asgarî günlük harcamalarını esas almalı ve 27 TL’nin altında kalmamak kaydıyla bu oranı yükseltmede adil davranmalıdır.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Sadaka-i Fıtr, zekât ve fidye verilirken; ‘kişinin, vereceği kimselerden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmaması’ noktası esas alınır. Dolayısıyla bir kimse zekâtını, fitresini ve fidyesini kendi usûl (ana baba gibi kendinden önceki kuşak) ve fürûuna (torunlar, kendinden sonraki kuşak) veremez.

Hanefî mezhebine göre fitre verilemeyecek yerler şöyle sıralanabilir;

-Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara fitre verilemez.

-Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara yani torunlarına fitre veremez.

-Eşine fitre veremez.

-Şer’an zengin sayılan, yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye fitre verilemez.

-Babası zengin olan henüz buluğ çağına gelmemiş sabîye fıtr sadakası verilmez.

FİTRE (FITR SADAKASI) NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Sadaka-i Fıtr’ın vacip olma vakti Ramazan Bayramı’nın birinci günü namaz öncesi olmakla birlikte, bayramdan önce de verilmesi caizdir. Hatta bayramdan önce bu sadakayı vermek, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması ve sadakada acele edilmesi bakımından daha faziletlidir. Bayram günü namazdan önce verilmiş olması gerekmetedir.

Bu hususta Hadîs-i Şerif:

‘Kim fitreyi bayram namazından önce verirse makbûl bir Sadaka-i fıtr olur. Kim de onu, bayram namazından sonraya bırakırsa, diğer sadakalar gibi bir sadaka olur.  [Sünen-i Ebû Dâvûd]

SADAKA-İ FITRIN HÜKMÜ NEDİR?

Sadaka-i Fıtr, Hanefî Mezhebi’ne göre vacip olup, Şâfi’î, Hanbelî, Mâlikî mezheplerine göre de farzdır.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6150222/fitre-kimlere-verilir-kimlere-verilmez-fitre-fitr-sadakasi-ne-zamana-kadar-verilir