İLKSAN Evlilik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

İLKSAN evlenme desteği müracaatı, şartları ve yardım tutarı İLKSAN tarafından düzenlenmektedir. Açılımı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı olan İLKSAN, üyelerine birtakım sosyal yardım imkanları sunmaktadır. İLKSAN üyeleri cezane, doğum, sağlık destek yardımı, evlilik gibi durumlarda üyesi bulundukları sandıktan sosyal yardım alabilmektedir.

İLKSAN, ilkokul öğretmenlerine özel kurulmuş bir sosyal yardım sandığı olmasına rağmen üyeleri yalnızca ilkokul öğretmenlerinden oluşmamakta ve sandığın sosyal yardımlarından da yalnızca ilkokul öğretmenleri faydalanmamaktadır. İLKSAN’ın ilkokul öğretmeni olmayan, milli eğitim müdürleri ve müdür yardımcıları, stajyer öğretmenler ve sandık işlerinde çalışan memurları gibi üyeleri de bulunuyor olmakla birlikte bu sosyal yardımlardan bu üyeler de faydalanabilmektedir.

İLKSAN’ın sosyal yardımlarından biri olan evlilik yardımı, evlenecek İLKSAN üyelerinin evlilik ihtiyaçları için yapılan bir yardım türüdür. İLKSAN evlilik yardımları, yalnızca bir defaya mahsus olarak verilmektedir. İLKSAN evlilik yardımları, her sene güncellenmekte olup kişiden kişiye veya durumdan duruma değişim göstermeyen sabit bir miktardır.

İLKSAN Evlenme Yardımı Başvurusu

İLKSAN evlenme yardımı başvurusu, E-Devlet ve Mebsis sistemleri üzerinden ve SMS yolu ile kabul edilmektedir. Ayrıca başvurucunun direkt sandığa elden başvuru yapması ya da gerekli evrakları sandığa postalaması da mümkündür.

Başvuru için gerekli evraklar, İLKSAN evlenme yardımı talep form dilekçesi ile varsa daha önceki evliliklerini ve yardım başvurusuna konu evlenme tarihini gösteren son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneğidir.

Evlenme yardımı talep form dilekçesini, başvuru yapacak kişi şahsen doldurmalıdır. Kadın ya da erkekten birinin İLKSAN üyesi olması halinde, İLKSAN üyesinin başvuru formunu doldurması gerekirken, kadın ve erkeğin birlikte İLKSAN üyesi olmaları halinde, her iki üyenin ayrı ayrı başvuru formu doldurmak suretiyle ayrı ayrı evlenme yardımına başvurma hakları mevcuttur. Bu durumda her iki üyeye de evlenme yardımı ödenmektedir.

İLKSAN Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartları Neler?

Güncel

Habere Git

İLKSAN Evlilik Yardımı Şartları

İLKSAN evlilik yardımından yararlanabilecek kişiler için İLKSAN üyesi olma şartı aranmaktadır. Evlenecek olan erkek ya da kadın İLKSAN üyesi, evlilik yardımından faydalanabilmektedir. Erkek ve kadının İLKSAN üyesi olması, evlilik yardımına ayrı ayrı başvurmaları halinde her ikisine de evlilik yardımı verilmektedir.

Evlilik yardımı alınabilmesi için başvuranın evlenme anında İLKSAN üyesi olması şartı aranmaktadır. Önceden üye olan başvurucunun evlenme anında üye olmaması ya da evlenme anında üye olmamakla birlikte evlenme sonrası İLKSAN üyesi olmuş başvurucuların evlilik yardımı başvuruları reddedilmektedir.

Ayrıca İLKSAN evlilik yardımı almak isteyen başvurucunun, daha öncesinde evlilik ikrazını almamış olması şartı aranmaktadır. Evlilik öncesi evlilik ikrazını alan üyenin, evlilik yardımı alma hakkı bulunmamaktadır. Evlilik ikrazı, İLKSAN üyelerinin evlenme yardımından feragat etmeleri üzerine kendilerine verilen, 18 aya kadar vadeli ve 6.000,00 TL’ye kadar olan nemasız karşılıklı yardımdır. Evlilik ikrazı, İLKSAN üyesinin evlenme yardımından önceki bir süreçte feragat etmesi olduğundan, bu feragatte bulunmuş üyelerin evlenme yardımından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

İLKSAN Evlenme Yardımı Tutarı

Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen İLKSAN evlenme yardımı miktarı, her yıl güncellenmektedir. 01.01.2020 tarihi itibariyle üyelere uygulanan evlenme yardımı tutarı 660,00 TL’dir. Bu tutar bir defaya mahsus olmak üzere İLKSAN üyelerine ödenmektedir.

İLKSAN Evlenme Yardımı Ödemesi

İLKSAN evlilik yardımının ödenme zamanı ve şekli de yine İLKSAN tarafından belirlenmiştir. İLKSAN evlenme yardımı ödemeleri, evlenme yardımı başvurularının onaylanması sonrası yapılmaktadır. Başvuru formunda başvurucunun banka hesap bilgileri istenmektedir. Başvurucunun, başvuru formunda belirtmiş olduğu banka hesap bilgileri, evlenme yardımının ödeneceği banka hesabıdır. Başvuruların onaylanması ve yardımın başvurucuya ödenmesi sonrası başvurucu, bildirmiş olduğu banka hesabından evlilik yardımını çekebilmektedir.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6153405/ilksan-evlilik-yardimi-basvurusu-nasil-yapilir-sartlari-nelerdir