Büro Memur-Sen çeyrek asrı geride bıraktı

Hacı Sarı
Hacı Sarı

Memur Sen, 1995 yılında kuruldu. Kurucu Genel Başkan Şair, Yazar, Yedi Güzel adamdan biri merhum Mehmet Akif İnan “nerede bir mazlum varsa biz oradayız.” ana fikri ile kamu sendikacılığına yeni bir yaklaşım getirdi.

Memur Sen’e bağlı 11 iş kolu hizmet vermektedir. Bunlardan biri de 25. yılını kutlayan Büro Memur Sen. Büro hizmetleri, bankacılık ve sigortacılık çalışanlarının haklarını savunan bir sendika olarak önemli kazanımlar elde eden Büro Memur Sen, geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurulunu yaptı ve başkanlığa Yusuf Yazgan seçildi. Sendikalar arasında en fazla bakanlıkla ve iş koluyla hizmet üretmeye çalışan bir sendika Büro Memur Sen. Adalet, İçişleri, Maliye, Gençlik Spor, Çalışma Bakanlıkları; Emniyet Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi oldukça geniş bir yelpazede 8 Bakanlık ve 48 müdürlükte çalışan kamu görevlilerinin yetkili sendikası konumundadır.

Kamu sendikacılığı Türkiye’de henüz tam anlamıyla ulaşması gereken hedeflere ulaşamamış durumda. Özellikle 28 Şubat döneminde kamu çalışanları özlük ve özgürlük mücadelesinde çok sıkıntılar çekti. Beşli oluşumların statüko lehine davranış sergilediği bir ortamda sivil düşünen ve üyelerinin özlük, özgürlük mücadelesinde haklı talepleri her ortamda dile getiren bir sendikal anlayış olarak Büro Memur Sen örgütlenmesini tamamladı ve 2020 yılı itibarı ile tüm iş kollarında yetkiyi aldı.

Büro Memur Sen’in 74 binin üzerinde üyesi bulunmaktadır. Büro iş kolunun en büyük sendikası olarak Genel Başkanlığa seçilen Yusuf Yazgan başkanlığında, başkanın ifadesiyle ikinci şahlanış dönemini hedeflemektedir. Kamu çalışanları içerisinde vatandaşla doğrudan muhatap olan önemli iş kolları arasında büro, bankacılık ve sigortacılık çalışanlarını saymak yerinde bir tutum olur. Bu iş kollarında çalışan kamu çalışanlarının çeşitli talepleri ve sıkıntıları çözüm beklerken hem çalışanı hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesini destekleyen Memur Sen sendikacılığı devreye girmektedir.

Tayin, terfi, disiplin, çalışma süreleri ve şartları, ödül sistemi gibi alanlarda Büro Memur-Sen Genel Merkezi 8 bakanlıkla görüşerek talepleri dile getirmektedir. Özellikle bayan çalışanların doğum izinleri, ücretsiz izin talepleri, kılık kıyafet dayatmasına karşı başörtüsünün serbestçe takılması, serbest kıyafet uygulaması gibi konular Büro Memur Sen’in kazanımları arasında sayılabilir.

Eğitim, sağlık, diyanet gibi iş kollarında çok ciddi üye sayıların ulaşılırken Büro, bankacılık ve sigortacılık iş kollarında üye yazım çalışmalarının hız kazanacağı bir sürece girildiği ifade edilebilir. Sendikalarda ve sivil toplum kuruluşlarında teşkilatlanma ve kurumsal aidiyet çok önemlidir. Farklı bakanlıklar ve 48 müdürlük kamu çalışanlarının kurumsal genişliğini göstermektedir. Büro Memur Sen Genel Başkanı Sayın Yusuf Yazgan, yeni ekibiyle sendikal tecrübesi, teşkilatlanmaya verdiği önem, kamu kurum ve kuruluşları ile oluşturduğu sağlıklı iletişim sayesinde Büro Memur Sen’in kurumsal kimliğini ve teşkilat yapısını ikinci şahlanış pozisyonuna getirecektir. En azından sendika üyelerinin beklentisi bu yönde.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın sendikacılık anlayışı ve Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın’ın konfederasyona getirdiği vizyon doğrultusunda Yusuf Yazgan’ın gayreti ile Büro Memur Sen kamu sendikacılığı alanında adından söz ettirecek gibi…

- Diriliş Postası, Hacı Sarı tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6154406/haci-sari/buro-memur-sen-ceyrek-asri-geride-birakti