LGS puanına okul puanı ekleniyor mu ve etkiliyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler puan hesaplamalarına girişti. Özellikle milyonlarca kişinin aklında okul puanı LGS puanına ekleniyor mu sorusu var. Bugün arama motorlarında LGS puan hesaplama yolları en çok araştırılan konuların başında geliyor.Haberimizin içerisinden Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan katsayılara erişebilirsiniz. Peki LGS puanına okul puanı ekleniyor mu ve etkiliyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu ve etkiliyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS puanını öğrenen öğrenciler ve veliler okul puanı LGS puanına ekleniyor sorusuna yanıt arıyor. 2019 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. Uzmanlara göre 2020 yılı için de durum aynı olacak.

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsı 1 olarak belirlendi.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yayınlanan LGS uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları aşağıdaki adımlara göre yapılacak.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMLERİ

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.ayısı ise 1 olarak belirlendi.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6155705/lgs-puanina-okul-puani-ekleniyor-mu-ve-etkiliyor-mu-lgs-puan-hesaplama-nasil-yapilir