Asgari Ücret Kaç TL, Ne Kadar? 2021 Asgari Ücret Hesaplama Nasıl Yapılır?

Asgari Ücret Hesaplama Nasıl Yapılır?

Asgari ücretin hesaplanması sırasında ele alınan şeylerin neler olduğuna bakmak gerekirse;

Brüt ücret

Gelir vergisi

Gelir vergisi matrahı

Sigorta primi işçi payı

Damga vergisi

Kesintiler toplamı

Asgari geçim indirimi

İşsizlik sigortası primi işçi payı

Bunlar ele alınarak net asgari ücret oranı ortaya çıkmaktadır. Bunlar ele alınarak uygulanan kesintilerle beraber yapılan asgari ücret hesaplaması sonucunda, 2021 yılında Türkiye’de 2.825,90 TL asgari ücret verilmektedir.

Asgari Ücret Kaç TL, Ne Kadar? İşte Asgari Ücret 2021 Tablosu

Asgari ücret tablosu bu yıl için 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle şu şekilde açıklanmıştır;

Brüt Ücret

3.577,50

SSK Primi İşçi Hissesi

500,85

İSP İşçi Hissesi

35,78

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,87

Gelir Vergisi

456,13

Asgari geçim indirimi

268,31

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

187,82

Damga Vergisi

27,15

Toplam Kesinti

751,60

Net 2021 Asgari Ücret

2.825,90

Ülkemizde 2021 yılı asgari ücret tablosu bu şekildedir. 2020 yılında verilen asgari ücret miktarı ise net 2 bin 324 TL TL 70 kuruştu.

Kimler Asgari Ücret Alır?

Asgari ücret alması gereken kişiler iş kolu fark etmeksizin her iş kolunda çalışan işçiler olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın mesleği her ne olursa olsun, işverenin ödemesi gereken minimum maaş, asgari ücret olmalıdır. Aksi bir durumda işçi işvereni şikayet edebilme hakkına sahip olur. Bu kural, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir ve resmi olarak uygulanması gerekmektedir.

Asgari Ücretin Oranı Kim Tarafından Belirlenir?

Asgari ücret miktarının belirlenmesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşmektedir. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan üyeler bir araya gelerek, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine karar vermektedir. Asgari ücret hesaplama da bu komisyon tarafından yapılır ve kamuoyu ile paylaşılır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 15 üye bulunmaktadır. Bu 15 üyeyi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 2 kişi, Kalkınma Bakanlığı’ndan 1, TÜİK’ten1, Hazine Müsteşarlığı’ndan 1, bünyesinde fazla işçi bulunduran bir işçi kuruluşunun, farklı iş kollarından seçtiği 5 temsilci ve bünyesinden en çok işveren bulunduran bir kuruluşun farklı iş kollarından seçtiği 5 temsilci oluşturur. Yani işçiler 5 kişi, işverenler ise 10 kişi ile temsil edilmektedir. Ücretin belirlenmesi oy çokluğuna göre sağlanıyor. Eğer oylarda eşitlik durumu söz konusu olursa, başkanın olduğu taraf kabul ediliyor.

Asgari Ücrete Uygulanan Kesintiler Nelerdir?

Asgari ücrette uygulanan kesintiler, günlük olarak belirlenmektedir. Günlük olarak belirlenen kesintiler üzerinden, aylık ve saat hesaplaması yapılır. Daha sonra brüt tutar ortaya çıkarılır. Brüt asgari ücret belirlendikten sonra da bu ücret üzerinden yine kesinti yapılmaktadır. Bu kesintiler, damga vergisi, işsizlik fon payı, sigorta işçi payı, gelir vergisi için uygulanmaktadır. Bunların da kesilmesiyle birlikte, işçiye ödenmesi gereken net maaşa ulaşılır.

Asgari Ücret Ödenmeyen İşçiler Ne Yapabilir?

Asgari ücretin ödenmemesi halinde, işçilerin başvurabileceği yasal yollar vardır. Böyle bir durumda işverenin işçinin hakkına girmesi dolayısıyla suç işlediği kabul edilmektedir. İşçi ile işveren arasında bir sözleşme varsa, işçi bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olur. Ücretin ödenmemesi halinde işçinin şikayeti ve durumun doğrulanmasıyla birlikte, işverene de idari para cezası uygulanmaktadır. Para cezası için çalışan tüm işçilere bakılır ve her işçi ve her ay için ayrı ayrı para cezası uygulanır. Asgari ücret hesaplaması işverenlerin zorunlu olarak uymak zorunda olduğu, her ay ödenmesi gereken maaş tutarıdır.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6222333/asgari-ucret-kac-tl-ne-kadar-2021-asgari-ucret-hesaplama-nasil-yapilir