2020 Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

Engeli maaş tutarları, engellilik oranları bazında değişkenlik göstermektedir. Engelli maaşı alacak kişilerin %40 ve %69 oranında engel durumu olması halinde 509 TL aylık ödeme olurken; %70 ve üzeri engel durumu onlalar için aylık ödemeler 703 TL civarında seyretmektedir.

Engelli maaşı almak isteyenlerin öncelikle engel durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte engel durumunun %40 ve üzeri olduğunun heyet raporunda beyan edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşına başvuru yapmak isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden E-devlet sistemine giriş yaparak maaş ve rapor durumlarını sorgulamaları mümkün olmaktadır. Yalnızca T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilmektedir.

Engelli Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

Engelli maaşı almanın şartları, devlet tarafından belirlenmekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:

Bir sağlık kuruluşundan heyet raporu alınması gerekmektedir.

Heyet raporunun %40 ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşı almak için ihtiyaç sahibi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Muhtaçlık durumunun beyan edilmesi için öncelikli olarak aile geçim indiriminin yapılması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde gerekli birimlere başvurular yapılarak engelli maaşı hakkının olup olmadığı sorgulanabilmektedir. Engelli maaşı almak isteyen kişilerin bu şartları sağlamamaları halinde maaş için herhangi bir talepte bulunamazlar.

Engelli Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli maaşı için gerekli evraklar, resmi bir biçimde beyan edilmiş evraklar olmakla beraber şu şekilde sıralanmaktadır:

Kayıtlı herhangi bir mülkünün olmadığının beyan edildiği belge

Engelli maaşı almak istendiğine dair talep durumunun ifade edildiği belge

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Başvuru sahibinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Muhtaçlık durumunu beyan eden belge

Maaş almama durumunun beyan edilmesi

Başvuru sürecinin hızlandırılması için evrakların tam bir biçimde başvuru esnasında yanında bulundurulması gerekmektedir. Aksi durumda eksik bir belge olması halinde başvuru durumunu uzaması gibi olumsuzluklar söz konusu olabilmektedir.

Engelli Maaşları Hangi Tarihlerde Ödenir?

Engelli maaşları ödeme tarihleri, yoğunlaşma olmaması açısından doğum tarihlerine göre ayrıştırılmaktadır. Maaş ödeme tarihleri doğum yılının son rakamları üzerinden şu şekilde sıralanmaktadır:

Son rakam 0-5 arasında olanların maaş ödemeleri, ödeme ayının 5. günü yapılmaktadır.

Son rakam 1-6 arasında olanların maaş ödemeleri, ödeme ayının 6. günü yapılmaktadır.

Son rakam 2-7 arasında olanların maaş ödemeleri, ödeme ayının 7.günü yapılmaktadır.

Son rakam 3-8 arasında olanların maaş ödemeleri, ödeme ayının 8. günü yapılmaktadır.

Son rakam 4-9 arasında olanların maaş ödemeleri, ödeme ayının 9. günü yapılmaktadır.

Engelli Maaşı Sorgulamaları Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı sorgulama işlemleri, E-devlet sistemleri üzerinden yapılabilmektedir. E-devlete giriş yapılmasının ardından işlem yapmak için T.C kimlik numarasının ve şifrenin bulundurulması gerekmektedir.

T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının akabinde yapılacak olan işlemin tam adı arama butonuna yazılarak istenen sayfaya ulaşmak mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra Hangi bakanlık bünyesinde yapılacak bir işlem ise o bakanlığın işlem sayfası üzerinden de aranan kısma ulaşmak mümkün olmaktadır.

Engelli maaşı sorgulaması ile ilgili itiraz durumlarının da başvuru mercilerine yapılması gerekmektedir. Maaş alma hakkı olduğunu düşünenler fakat maaş ile ilgili ret sonucu alanlar için itiraz haklarının nedenleri ile birlikte bir dilekçe üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşı almak için %40 engel durumunun altında engeli olanların da talep etme durumları söz konusu olabilmektedir. Bu talep durumu ile ilgili olarak olumlu bir dönüş olmamaktadır. Çünkü devlet tarafından belirlenmiş olan kısıtlamalar %40 şeklinde ibraz edilmektedir.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6225348/2020-engelli-maasi-ne-kadar-engelli-maasi-almanin-sartlari-nelerdir