Culpa in contrahendo nedir, ne anlama gelir? İşte Culpa in contrahendo örneği

Culpa in contrahendo nedir, ne anlama gelir? Culpa in contrahendo örneği hukuk öğrencileri tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Güven duygusunu giderek yitirdiğimiz bu zamanlarda sözleşmeler hayatımızda önemli bir yer sahip. Fakat empati kurulamaması nedeniyle yaşanan ego savaşları sözleşmelerin ihlaline sebep olabiliyor. Bu noktada devreye “Culpa in contrahendo” kavramı giriyor. Peki, Culpa in contrahendo nedir, ne anlama gelir? İşte Culpa in contrahendo örneği

CULPA İN CONTRAHENDO NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Güven sorumluluğunun pozitif hukuktaki dayanağı Türk – İsviçre Hukuku açısından Medeni Kanun’un 2. maddesi olan dürüst davranma ilkesidir2. Medeni Kanun’un 2. maddesinde, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük kuralına uygun davranmak mecburiyetini getiren kanun koyucu, açık bir şekilde doğruluk ve güven kurallarına atıf yapmıştır

Akit müzakereleri esnasında tarafların özen ve birbirlerini koruma yükümleri kapsamında, birbirleri ve yakınlarına verdikleri zarar dolayısıyla sözleşmeye aykırılık nedeniyle sorumlu olmaları anlamına gelir.

Culpa in Contrahendo’nun altında yatan gerekçe, haksız fiil hükümleri bakımından ispat yükümlülüğün zarar görene ait olması, ancak borca aykırılıkta zarar verenin, kusursuzluğunu ispat etmek zorunda olmasıdır. Ayrıca haksız fiil beş yıllık zamanaşımına tabi iken sözleşmeden kaynaklanan borçlar on yıllık zamanaşımına tabidir.

CULPA İN CONTRAHENDO ÖRNEĞİ

Örnek olarak kumaş satıcısının, müşterinin ayağına bir top kumaş düşürerek ona zarar vermesi durumunda, haksız fiil hükümleri değil, borca aykırılığa ilişkin hükümler uygulanır. Ya da boyacının, evi boyarken yanlışlıkla yakması sonucu (artık nasıl oluyorsa), oradaki çocuk da bundan zarar görüyorsa haksız fiil hükümleri yerine, borca aykırılık hükümleri uygulanır.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6234730/culpa-in-contrahendo-nedir-ne-anlama-gelir-iste-culpa-in-contrahendo-ornegi