Bekçi alımı başladı mı? 2020 Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı tarihi hakkında açıklama yapıldı mı?

2020 bekçilik başvuru şartları özellikle gençler tarafından yoğun araştırılıyor. Yüz binlerce bekçi adayı, yeni alımların hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günler bekçilik mülakatları açıklanmıştı. PA tarafından yapılacak alımlar sayesinde bekçi sayısının 30 bine çıkacak. Yeni alımların duyurulmasının ardından yüz binlerce aday, sözlü mülakat sonuçlarını heyecanla beklerken yeni alımların tarihini de sorgulamaya başladı. Son yapılan alınlarda fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu. Peki Bekçi alımı başladı mı? 2020 Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı tarihi hakkında açıklama yapıldı mı? İşte EGM Bekçi alımı başvuru şartları…

BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

Bekçi alımı ile ilgili gözler şimdi çıkan haberlerde. 2020 bekçilik alımları tarihi hakkında Polis Akademisi’nden henüz bir açıklama yapılmadı.  Bekçilik alımı ile ilgili açıklamalar yapıldığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK 2020 ŞARTLARI NELER?

Bekçilik alımı konusunda meraklı bekleyiş sürerken, adaylar başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. İşte Bekçilik alımları başvuru şartları:

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6275032/bekci-alimi-basladi-mi-2020-bekcilik-basvuru-sartlari-nelerdir-bekci-alimi-tarihi-hakkinda-aciklama-yapildi-mi