2021 Basit Usul Şartları Nelerdir?

Basit usul vergilendirme şartı verginin ödenmesi ve sınıflandırılmasında gerekli olmaktadır. İşletmeler yasa gereği gelir vergisi ödemektedir. Bu vergilere tabi olanlar iki sınıfta incelenmektedir. Basit usul vergisine tabi olanlar ve gerçek usul vergisine tabi olanlardır. Söz konusu basit usul vergisine tabi olanlar ticari kazançlarının vergilerini öderler. Bu hususta her ticaret işletmecisi için vergi miktarları kazançlarına oranla değişeceği için belirlenmiş net bir rakam bulunmamaktadır. Basit usul vergilendirme şartlarına sahip işletmeler Gelir Vergisi Kanununda belirlenen koşullara sahip olmalıdır. Bir takım koşullara sahip işletmeler diğer vergi usulünden daha avantajlı olabilmektedir.

Basit Usul Vergilendirmeye Tabi Olma Koşulu Nedir?

Basit usul vergilendirmeden yararlanmak için kuruluşların kanunda belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Söz konusu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür;

İşyeri sahibi kendi işyerinde sürekli çalışması gerekmektir

İşyeri sahibi işinin bulunduğu yerin mülk sahibi ise emsal kira bedelini, kira veriyor ise yıllık kira bedeli toplamının büyük şehirlerde 11.000 TL’yi küçük şehirlerde 7.000 TL’yi aşmamış olması gerekmektedir

İşletme türüne göre gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmamak gerekmektedir

Basit Usul Vergilendirmeye Tabi Olma Özel Şartları Nelerdir?

Basit usul vergilendirme için özel şartlar ilgili kanunda belirlenmiştir. Söz konusu vergilendirmenin işletme sahipleri için belirlediği özel şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

Satışı yapılan malların ya da imalat sonrası satışı yapılan ürünlerin yıllık alım tutarları 140.000 TL’yi geçmemelidir

Bir önceki maddeye ek olarak ayrıca yıllık satış tutarlarının 220.000 TL’yi geçmemesi

Hizmet işi ile uğraşan işletmelerin bir yılda gayri safi iş hasılatının 70.000 TL’yi geçmemesi

Hem alım satım yapan hem de hizmet faaliyetleri yapan işletmeler için yıllık satış tutarı iş hasılat toplamının 140.000 TL’yi aşmaması

Basit Usule Tabi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Basit usule tabi tutulmanın avantajları diğer vergilendirme türünden daha fazladır. Basit usule tabi olanların avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Yasal muhasebe defteri tutma zorunlulukları yoktur

Vergi tevkifatı yapma zorunlulukları yoktur

Geçici vergi verme zorunlulukları yoktur

KDV beyannamesi verilmez

Kazanç tespitlerinde amortismana tabi kıymet alış ve satışları önemsenmez

İşletmenin kayıtları bağlı bulunduğu meslek odası tarafından yapılır

İsteyen işletmeler kayıtlarını kendileri de tutabilir ayrıca müşavirlere de verebilirler

İşletmelerin ticari kazançlarına 11.000 TL indirim yapılmaktadır

Engellilik durumlarının avantajlarından faydalanabilmektedirler

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir?

Basit usul vergilendirmesinden yararlanamayanlar şu şekilde sıralanmaktadır;

Kollektif şirket ortakları

Veresiye ile kazanç sağlayanlar

Sigorta prodüktürleri

İlan ve reklam işleriyle uğraşanlar

Gayrimenkul firmaları

Gemi alım satım yapan firmalar

Aracılık firmaları

Maden işletmeleri

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar

Bu sıralanan kurumlar ve kuruluşlar basit usul vergiden yararlanamazlar.

Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazanç İndirimi Nerelerde Geçerli?

Basit usule tabi işletmeler ticari kazanç indirimi yapılırken bir takım durumlarda avantajlıdırlar. Kazanç indirimi almak için yapılmış olması gereken harcamalar şu şekilde sıralanabilir;

Hayat sigorta primleri

Sağlık harcamaları

Eğitim harcamaları

Bağış ve yardımları

Sponsorluk harcamaları

Cumhurbaşkanlığı ile açılan yardım kampanyalarına yapılan nakdi yardımlar

Kazanç indirimi

Kızılay ve Yeşilay derneklerine yapılan nakdi bağışlar

Kazanç indirimi kuruluşların beyan edeceği ticari kazançlarına ek 11.000 TL olarak yapılacaktır. Bu kazanç indirimi 2019 yılı basit usule tabi olanlar için 2021 yılı kazanç indirim bedelidir. 2021 yılında basit usule tabi olanlar tebliğde belirtilen kazançlarına uygulanacak indirim 13.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu sebeple içinde bulunulan sene için bir önceki sene tebliğde kazanç indirimi bildirilmektedir.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6276587/2021-basit-usul-sartlari-nelerdir