Engelli memur alımı ne zaman? İşte 2020 EKPSS başvuru tarihi

ÖSYM tarafından başvuru yapacak adayların dikkatine sunulan açıklamada, tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından şu hususa dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir: İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise mevcut kura kayıtlarıyla yerleştirmeye başvuramayacaklardır.  Bu uyarının ardından başvuru tarihi hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

EKPSS başvuru tarihi adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuruları belli oldu. Buna göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Peki EKPSS engelli memur alımı ne zaman? İşte EKPSS 2020 başvuru tarihi…

Haberimiz içerisinden sınav ve kura başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 26 Nisan’da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs’ta açıklanacak.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ilgili kurumun mevzuatında öngörülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 2

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

7) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak. 8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6276852/engelli-memur-alimi-ne-zaman-iste-2020-ekpss-basvuru-tarihi