2021 Brüt Net Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 yılı brüt net maaş hesabı brüt maaştan çeşitli kesintiler gerçekleştirilerek yapılır. Bunun için bazı temel kavramlara hakim olmak gerekir. Brüt maaş kişinin sunduğu hizmetler karşılığında o kişiye verilen ücretin toplamıdır. Ancak ödeme günü geldiğinde bu brüt ücretten çeşitli kesintiler gerçekleşir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kesintileri ve damga vergisiyle birlikte brüt maaş düşer ve geriye net maaş kalır. Net maaş ödeme gününde kişilere verilen ücretin kendisi olarak bilinir. Maaş hesaplama işlemi için kişinin ödediği vergilere hakim olması gerekir. Brüt maaştan yapılan kesintiler çeşitli durumlara göre çeşitli aralıklarla değiştirilir. Durum böyle olunca brüt ve net maaş arasındaki farklılık zamandan zamana farklılık gösterir.

Brüt Maaş Neye Göre Değişir?

Brüt maaştan yapılan kesintiler temelde şunlara göre değişir:

Çalışılan işin tam yada yarı zamanlı oluşu

Emeklilik durumu

Engellilik durumu

Bu faktörler ve bazı durumlarda gözlemlenen ekstra faktörlerle birlikte net maaş hesaplanır. Kişinin medeni hali ve sahip olduğu çocuk sayısı da yapılan kesintiler üzerinde etkilidir. Brüt maaşı oluşturan etmenler arasında net maaş, SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi bulunmaktadır. Yaygın olması açısından 2021 itibarıyla 2943 TL olan asgari ücret üzerinden yapılan kesintiler şöyle verilebilir:

SGK primi: 412 TL 2 kuruş

Bekar ve çocuksuz biri için gelir vergisi: 154 TL 51 kuruş

Damga vergisi: 22 TL 34 kuruş

İşsizlik primi: 29 TL 43 kuruş

Tüm bu bilgilerin ışığında bekar ve çocuksuz biri için asgari ücret net 2324 TL 70 kuruş olur.

2021 AGİ Ne Kadar?

2021 yılı AGİ ücretleri şu şekilde açıklanmıştır:

Bekar: 220.73 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 264.87 TL

Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 297.98 TL

Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu: 331.09 TL

Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu: 375.23 TL

Evli ve eşi çalışan: 220.73 TL

Evli, eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 253.83 TL

Evli, eşi çalışan ve iki çocuklu: 286.94 TL

Evli, eşi çalışan ve üç çocuklu: 331.09 TL

Evli, eşi çalışan ve dört çocuklu: 353.16 TL

Evli, eşi çalışan ve beş çocuklu 375.23 TL

Maaş hesaplama esnasında önem arz eden Aile Geçim İndirimi (AGİ) her sene resmi kurumlar tarafından belirlenir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesabı kişinin bir iş yerinde geçirdiği süre üstünden yapılır. İşverenler işini sonlandırdıkları kişilere kıdem tazminatlarını ödemekle mükelleftirler. İş yerinde geçirilen her yıl için çalışana 30 günlük kıdem tazminatı ödenir. Brüt olarak belirlenen bu tazminattan %0.759’luk damga vergisi kesilir. Bunun dışında herhangi bir kesintisi bulunmayan kıdem tazminatının üst limiti ise 2021 senesinin ilk yarısı için yaklaşık 6730 TL olarak ilan edilmiştir. 1475 sayılının kanunun 14. maddesi kapsamında belirlenen şartları sağlayan kişiler kendi rızaları dışında işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı alabilen kişiler şöyle sıralanır:

Kendi rızası dışında işten ayrılmış olanlar

İş yerinde ahlaka aykırı hareketlerde bulunmayan ve art niyetli tavırlar göstermeyenler

İş yasasının 24. maddesine uyan koşullardan dolayı işten kendi rızasıyla ayrılanlar

Askerlik nedeniyle işten ayrılan erkekler

Evlilik gerekçesiyle nikah tarihinden sonraki 1 senelik süreç içinde işten ayrılan kadınlar

Gerekli koşulları sağlayarak emeklilik başvurusu yapıp işten ayrılanlar

Üstteki koşulları sağlayan kişiler basit bir maaş hesaplama yöntemiyle kıdem tazminatlarını öğrenebilirler.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6281847/2021-brut-net-maas-hesaplama-nasil-yapilir