Fetihlerin ustasıyım, gözlerinin hastasıyım :)

Harun Emre Karadağ

Hani Mete Han Çin ordusu ile karşı karşıya gelir, etrafı gözetmek için veziriyle bir tepeye çıkar ve bakar ki Türk ordusu Çin ordusu karşısında bir avuç karınca gibi duruyor. Veziri Mete Han’ın geri çekileceğini düşünerek sorar:

-Ne düşünüyorsunuz efendim? Mete Han vezirine dönerek:

-Bu kadar Çinliyi ben nereye gömeceğim? ?

Fatih’in İstanbul kuşatmasına başlaması üzerine Bizans Kralı Konstantin, Papa’ya haber göndererek Ortodoks Kilisesi’yle Katolik Kilisesi’ni birleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. 12 Aralık 1452’de Ayasofya’da Katolik ayini düzenlendi. Ortodoks halk ve din adamlarının çoğu bunu protesto etti. Ortodoksluktan vazgeçmeyen Bizans halkı, Katolik Papalığa borçlu kalmaktansa Osmanlılar tarafından yönetilmeyi tercih ediyordu. Şehirde birleşme protesto edilirken Ortodoks Grandük Notaras Bizanslıların duygularını “Şehirde kardinal külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim” diye dile getirdi.

Dünya da yeni dengeler kurulurken, haritalar değişirken aklıma bu iki olay geldi. Lazım olabilir. Aklımızda bulunsun. ?

Ha unutmadan yaşam pusulamız:Fetih ve cihat bizde iyinin kötüye karşı mücadelesidir. “BİZ TOPRAKLARI DEĞİL GÖNÜLLERİ FETİH ETMEYE GELİYORUZ.”

Değişmeyen tek şey Anadolu topraklarında yaşıyorsanız çantanızda şu malzemeler olması şart:

• Mal Olmamak,

• Millet olma bilinci,

• Gönüller kazanma ideali,

• Cesur ve cömert olmak,

• Güçlü ordu,

• Para, para, yine para,

• Minimuma indirilmiş hain miktarı,

• Batılılara (gâvurlara) asla güvenmemek… ?

Yoksa kör kurşuna kurban gidersiniz.

Dünyalı dostlar! Gönüller kazanmaya geliyoruz. Adalet, sevgi ve merhamet için Türkler yeniden geliyor!

Osmanlı demişken “ver mehteri”: ?

Fatih’in, Yavuz’un asil kanından,

Yurdunu çok sever kendi canından,

Kaçırır düşmanı er meydanından,

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla, Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Bayrağım inmesin, susmasın ezan,

Ülkeme şiirler yazsın her ozan,

Tarihler boyunca destanlar yazan,

Tarihler boyunca zaferler yazan,

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla

Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Göklerden süzülen bu bayrak bizim,

Kimseye vermeyiz bu toprak bizim,

Sevgiyle yeşeren her yaprak bizim,

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla

Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor,

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Türkler geliyor.

Aklınızı, gönlünüzü hazırlayın. Tarihin, bilginin, bilimin ışığında geliyoruz.

Türkiye’nin Kahramanları gönülleri fetih etmek için geliyor. Çok az kaldı…

Yazın bir kenara…

- Diriliş Postası, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6284510/fetihlerin-ustasiyim-gozlerinin-hastasiyim