İnşirah Suresi faydaları, ne için okunur? ‘Elem neşrah’ Suresi meali, Türkçe – Arapça okunuşu ve fazileti

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 94. sırada yer alan İnşirah Suresi niçin okunur, hususiyetleri nelerdir, nelere iyi gelir? ‘Elem neşrah leke’ suresinin Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve tefsiri merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alan; dar ve sıkıntılı zamanlarda okunması tavsiye edilen ve me’âli-i âlîsinde Allâhu Te’âlâ’nın Rasûlullâh s.a.v. Efendimiz ve Müslümanları teselli buyurduğu, sıkıntıların üzüntülerin ardından mutlaka katbekat kolaylıkların bulunduğunu beyân buyurduğu İnşirah Suresi’nin hususiyetleri haber detayında olacak. Peki, İnşirah Suresi faydaları, ne için okunur? ‘Elem neşrah leke’ suresi meali, Türkçe – Arapça okunuşu ve fazileti hakkında bilgiler yazının devamında…

İnşirah Suresi ne için okunur? 

İnşirah, ‘açılmak’ ‘genişlemek’ demektir. İnşirah Suresi Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. 8 âyettir.

Mushaf-ı Şerif’teki sıralamada 94., nüzûl (iniş) sırasına göre ise 12. sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke-i Mükerreme’de inmiştir.

Nelere iyi gelir?

Okuyanın rızkı bollaşır.

Fakirlikten kurtulur.

Keder ve üzüntüden korur.

Stres ve bunalımları giderir.

Tembellikten korur.

Kalp sıkıntısını giderir

‘Elem neşrah leke’ suresinin Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve tefsiri

Bismillâhiraahmânirrahîm

Elem neşrah leke sadrak * Ve vada’nâ anke vizrak * Ellezî enkada dahrak * Fe-inne ma’a’l-usri yüsrâ * İnne ma’a’l-usri yüsrâ * Fe-izâ ferağte fensab * Ve-ilâ Rabbike ferğab *

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5- Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6- Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7- Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul

8- Ve yalnız Rabbine yönel.

İnşirah Suresi’nin konusu

Sûrede Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’e ma’nevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke-i Mükerreme’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah (s.a.v.) ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a (c.c.) ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Bu surelere de göz atın:

Ayetel Kürsi

♦ Fetih Suresi

♦ Kureyş Suresi

♦ Yasin Suresi

♦ Ali İmran Suresi

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6294906/insirah-suresi-faydalari-ne-icin-okunur-elem-nesrah-suresi-meali-turkce-arapca-okunusu-ve-fazileti