İlamlı icra nedir?

Av. Osman Talha Yıldız
Av. Osman Talha Yıldız

Bir gün ziliniz çaldı ve karşınıza bir zarf çıktı! ilk bakışta anlam veremediğiniz ve icra yoluyla gelen bu zarf, size karşı başlatılan bir icra takibinin habercisi. Özellikle böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorsanız biraz korku biraz da heyecan yaşayabilirsiniz. Ama korkmayın hepimizin mutlaka en azından bir kere de olsa başına gelen icra takipleri, borçlunun borcunu ödememesi sebebiyle alacaklının adliyelerde bulunan icra dairelerinde (icra takibi) işlem başlatarak alacaklının, alacağını borçludan alma yollarından biridir. Konusu paradan başka bir şey olan bu gibi alacaklar için, alacaklının ilk olarak mahkemelerde dava yoluna giderek ilam (mahkeme kararı) alması, sonrasında almış olduğu bu ilam ile icra takibi başlatması gerekir.

 

            Alacaklı bir para alacağının tahsili için ilamlı ya da ilamsız icra takibi yollarından birini seçebilir. İcra İflas Kanunu’nun 24. maddesi ve devamında “Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası başlığı altında ilamlı icra takibi düzenlenmiştir. Peki İlam nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 301. Maddesi 2. Fıkrasında düzenlendiği üzere İlam; mahkeme kararının “taraflardan her birine verilen hüküm nüshasına” denir. Yani hukuk mahkemelerinde verilen kararlara ilam denilmektedir.

 

            İlamlı icra takibi, alacaklının, mahkeme ilamı ile birlikte İcra Müdürlüğü’ne (İcra Daire’lerine) başvurması ile başlatılmış olur ve icra emrinin borçluya tebliğ edilmesi ile birlikte kesinleşmiş olur. Kesinleşen icra takiplerine karşı borçlu tarafından herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Fakat korkmayın çünkü bu noktada size de itiraz süresi içerisinde şu gibi haklar tanınmaktadır;

 

            Borçlu, icra (ödeme) emrinin kendisine tebliğ edilmesinden önceki dönemde borcu ödediğini (itfa), borcun ertelenmiş olduğunu veya borcun zaman aşımına uğramış olduğunu iddia ederek icra emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde icra takibine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir.

           

            Borçlu tarafından icra takibine yapılan itiraz, ilamlı icra takibinin yapıldığı yerdeki icra dairesinin bulunduğu, icra mahkemesine yapılır. Borçlu tarafından icra emrine itiraz edilmesi durumunda ilamlı icra takibi kendiliğinden durmaz. İlamlı icra takibi ancak ve ancak borçlu tarafından itiraz edilen icra mahkemesinin, vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur.Fakat şunu unutmamakta fayda var ki, eğer borç gerçekten size ait ve böyle bir borcunuz varsa, karşı tarafta (alacaklı) bunu ispatlarsa sizden (borçludan) %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı almaya hak kazanır.

- Diriliş Postası, Av. Osman Talha Yıldız tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6352576/av-osman-talha-yildiz/ilamli-icra-nedir