Engelli kimlik kartı ne işe yarar?

Engelli kimlik kartının işlevi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerden yararlanmalarını sağlamaktır. Engelli kimlik kartı %40 veya daha yüksek oranda engelli olan Türk vatandaşlarına verilen özel işleve sahip bir karttır. Bu kart, doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebepten dolayı zihinsel, ruhsal, bedensel, sosyal ve duyusal yeteneklerini belli bir oranda kaybetmiş olan kişilere verilmektedir.

ENGELLİ KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

Engelli kimlik kartı öncelikle engelli kişilerin ücretsiz seyahat etmesine imkân tanımaktadır. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da açıkça belirtildiği üzere engelliler, şehit yakınları, yaşlılar, gaziler ve gazi yakınlarına ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı tanınmıştır. Bu hakkın ayrıntıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ücretsiz seyahat ile birlikte ar-ge merkezlerinin de engellilere sunduğu çeşitli imkanlar bulunmaktadır. Buna göre, sağlık kurulu raporuyla %40 veya daha fazla oranda engelli olduğunu ispatlayan Türk vatandaşları ile yüksek oranda engellilerin birden fazla olmamak üzere kendileriyle birlikteki refakatçileri,

ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMA HAKKI TANINMIŞTIR

Yine engelli Türk vatandaşlarının yararlanacakları haklar ve indirimler ilgili yerel yönetim, kurum veya kuruluş tarafından belirlenmektedir. Tüm bu engelli kimlik kartının sağladığı yararlar ve imkanların yanında bazı özel sektör ve kamu kuruluşlarının belgelenmiş engellilik bilgisi olanlara sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır.

ENGELLİ KİMLİK KARTININ KULLANILDIĞI ALANLAR

Engelli kimlik kartının kullanıldığı alanlar şu şekilde sayılabilir:

ENGELLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Engelli kimlik kartının nasıl alınacağı kısaca şöyle açıklanabilir: E- Devlet sistemi üzerinden ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacak başvuru sonucunda engelli kimlik kartı alınabilir. Engelli kimlik kartı için başvuru yapmak için online olarak ya da başvuru yapılan müdürlüğe bazı belgelerin verilmesi gerekmektedir. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

Sayılan belgelerin temini ve teslimiyle engelli kimlik kartı için başvuru tamamlanmış olmaktadır.

ENGELLİ KİMLİK KARTININ ÇIKTIĞI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Engelli kimlik kartının sorgulanması e-devlet sistemi üzerinden yapılabileceği gibi ALO 144 hattı üzerinden de yapılabilir. E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak için PTT’den alınacak şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılmalı ve ardından arama butonundan “engelli kimlik kartı sorgulama” kelime grubu aratılmalıdır.

ENGELLİ KİMLİK KARTI SAĞLIK RAPORU YERİNE GEÇER Mİ?

Engelli kimlik kartı sağlık kurulu raporu yerine geçmemektedir. Türk vatandaşı olan her engelli sadece engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bir engellinin kendisine tanınan haklardan yararlanmak için engelli kimlik kartına sahip olması gerekmemektedir. Şayet engelli kimlik kartı almak her engellinin isteğine bağlıdır. Ancak engelli kimlik kartı alanların da engelli kimlik kartını sağlık raporu yerine kullanmaları mümkün değildir.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6361800/engelli-kimlik-karti-ne-ise-yarar