Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, basında yer alan 'kasıtlı ve tutarsız' haberlere açıklık getirdi

Çorum Hitit Üniversitesi'nde (HİTÜ) gerçekleşen 'vekaleten görevlendirme' konusuna ilişkin son zamanlarda basında yer alan kasıtlı ve 'tutarsız' haberlerin ardından Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı yazılı açıklamayla konuya açıklık getirdi. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan söz konusu açıklamada, HİTÜ'nün 2006'da kurulduğu ve URAP 2020 değerlendirmesinde Türkiye'de 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite arasında 11'inci sırada yer aldığı vurgulanırken, on bir fakülte, 7 meslek yüksekokulu ile birer enstitü ve yüksekokula sahip üniversitenin 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada HİTÜ'de, YÖK tarafından 2020 yılı başında Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma projesinin kabul edilmesinin ardından savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında AR-GE ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmaların büyük bir gayretle yürütüldüğü ifade edildi.

Kamuoyunda yer alan bilgi kirliliği ve eksik haberlere konu olan görevlendirmenin, geçtiğimiz hafta Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifanın ardından yapılan görevlendirmeyle ilgili olduğu belirtilerek, bu görevlendirmenin ise yönetimde aksamaların yaşanmaması adına yürütülen rutin bir süreç olduğuna işaret edildi. Ayrıca söz konusu 'vekâleten dekanlık' görevleri için Rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığının da altı çizildi.

Yapılan açıklamada, bir yandan üniversite bünyesinde kurulmuş olan birimlerin idari ve akademik alt yapısını güçlendirme, diğer yandan da yeni akademik birimler kurma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle;

MEDYADA YER ALAN HABERLER HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU

2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi, URAP 2020 değerlendirmesinde, ülkemizde 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite arasında 11. sırada yer alarak, 11 fakültemiz, 1 enstitümüz, 1 yüksekokulumuz ve 7 meslek yüksekokulumuzda 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam etmektedir. YÖK tarafından 2020 yılı başında “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşma projesi kabul edilerek savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında Ar-Ge ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmalarımız büyük bir gayretle yürütülmektedir. Son günlerde, üniversitemiz hakkında medyada yer alan haberlerin oluşturduğu bilgi kirliliği ve kullanılan tutarsız ifadeler karşısında aşağıdaki açıklamalar siz değerli kamuoyunun dikkatine sunulmuştur:

1.Üniversitemiz Mühendislik, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Tıp, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri fakültelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer yandan kurulma kararları önceki yıllarda alınmış olmasına rağmen altyapı çalışmaları tamamlanamamış ve dolayısıyla akademik personeli ve henüz öğrenci kontenjanı bulunmayan Turizm, Diş Hekimliği ve Veterinerlik fakülteleri pasif konumdadır. Aktif fakültelerimizin bünyesinde dekan olarak atanma şartını sağlayan profesörlerimiz arasından atamalar Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayına sunularak yapılmıştır. İstifa nedeniyle boşalan fakültelerimizde ise akademik ve idari süreçlerin aksamaması için bu fakültelerdeki mevcut profesör kadrosundaki çalışma arkadaşlarımız arasından vekâleten atamalar yapılmış olduğu gibi, bazılarında da nihai atama yapılıncaya kadar mevzuat uyarınca YÖK onayına sunularak, Rektör veya Rektör Yardımcılarının uhdesinde dekanlık görevi vekâleten yürütülmektedir.

2.Kamuoyunu meşgul eden ve üniversitemizde yürütülen süreçlere dair bilgi kirliliğine yol açmış olan konu, geçtiğimiz hafta Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifa sonrası yapılan görevlendirmeyle ilgilidir. İdarede hizmetlerin sürekliliği ilkesi gereğince belirlenen Yükseköğretim mevzuatına uygun bir şekilde, acil durumlarda yönetim süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere, YÖK’ün onayına sunularak rektör yardımcılarımızdan birinin uhdesine geçici olarak vekâleten dekanlık görevi verilmiştir.

3.Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan diğer bir husus ise son üç yıldır sadece güzel sanatlar alanına öğrenci kabul ettiğimiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlığının kuruluşundan beri vekâleten bir rektör yardımcımızın uhdesinde bulunması ile alakalıdır. Bu fakültemizde mimarlık bölümü pasif konumda olup, mimarlık alanında üniversitemizde hiç bir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültemizin dekanlığı diğer rektör yardımcımızın uhdesinde yürütülmektedir. Rektör yardımcıları tarafından yürütülen söz konusu vekâleten dekanlık görevleri için kendilerine herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.

Genç bir üniversite olarak bir yandan kurulmuş olan birimlerimizin idari ve akademik alt yapısını güçlendirme, diğer yandan yeni akademik birimler kurma çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda Üniversitemizde vekâleten yürütülen dekanlık görevleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları hususunda ise gerekli girişimler sürdürülmektedir. Nihai olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir şekilde yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişiler ve mecraları hukukî haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Saygılarımızı sunarız.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6562076/hitit-universitesi-rektorlugu-basinda-yer-alan-kasitli-ve-tutarsiz-haberlere-aciklik-getirdi