Ekonomide reform paketi

Doç. Dr. Mustafa Yurttadur
Doç. Dr. Mustafa Yurttadur

Reform paketleri bir ülkenin tamamına hitap edebildikleri sürece geniş katılımlı olurlar.

Aynı zamanda tüm tarafların sorunları ve problemleri eşit ölçüde çözülebildikleri oranda da genel kabul görürler.

Tüm bunların yanında etki seviyeleri ve oranları yükseldikçe de sorunlar yumağının çözüldüğü bir periyoda doğru toplumun bütün kesimlerini yönlendirirler.

Bu perspektiflerden konuya yaklaşıldığında bu hafta sonuna doğru açıklanması planlanan ekonomide reform paketinden toplumun bütün kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir sonucun çıkmasını umuyoruz.

Beklentinin karşılanabilmesi için paketin şu başlıkları içermesi büyük önem arz etmektedir:

·         Son dönemlerde çok oynak bir yapıda hareket eden döviz fiyatlarının belirli bir dengede tutabilecek bir psikolojik ortamı hazırlayacak bir paket açıklanmalıdır.

·         Merkez Bankasının son zamanlarda açıkladığı faiz artırımları dövizin ateşini istenilen seviyeye indiremediği için piyasalarda faiz yükseltilmesinin bir çare olmadığı görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Paket bu görüşü terse çevirecek finansal politikalar içermelidir.

·         Yükselen enflasyonun sebepleri iyi analiz edilmeli ve enflasyonu azaltıcı tedbirlerin yer aldığı bir ekonomik reform paketi açıklanmalıdır.

·         Birçok kurumun faiz artırımı beklentisine mesafeli yaklaşılmalı ve artırımların yaramıza çok merhem olmadığı unutulmamalıdır.

·         Hem çalışan hem de işverenin paketten ne umdukları iyi tespit edilmeli ve tespit edilen tüm detayları içeren ( ekonomi yönetiminin taraflarla yaptığı görüşmelerde ki beklentilerin karşılanması bu anlamda önem taşımaktadır) konuların yer aldığı bir paket olmalıdır.

·         Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı ve ülkemizde yatırım yapmak isteyen yerli yatırımcıların teşvikler anlamında beklentilerinin tamamen karşılanmasını içeren bir paket meydana getirilmelidir.

·         Yapısal reformların hangi yol haritasıyla yapılacağının net bir biçimde ifade edilmesi önemlidir. Yani reformların özelliklerine göre kısa mı, orta mı yoksa uzun vadede mi yapılacağının kararı objektif yapılan analizlerle ortaya konulmalıdır.

·         Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlere öncelik verilerek hazırlıklar yapılmalıdır.

·         Reformun tüm maddelerinin toplum içerisinde istikrarı sağlamanın yanında güven ortamını da en iyi seviyede sunması gerekliliği baz alınarak hazırlanması gerekmektedir.

·         Vergi borçlarıyla ilgili beklenti işverenler tarafından sıkça dile getirildiği için vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren düzenlemeler ortaya konulmalı bu yapılırken de vergisini zamanında ödemiş olan işverenlere de bir ayrıcalık tanınmalıdır.

·         İleriye yönelik yatırımcı dövizin ve faizin nereye doğru gideceğini bilirse ancak yatırım kararı verir. Bu anlamda yatırımcının önünü görebileceği bir finansal ortamın meydana getirilmesi ekonomide ki reform paketinin etki alanını artıracak bir etmen olacaktır. Düzenlemeler bu etkiyi de içerir nitelikte olmalıdır.

·         Paket kesinlikle ama kesinlikle borçlanmayı kolaylaştıracak bir özellikte olmamalı ve borcun borçla kapatılacağı bir ortamı inşa etmemelidir. Yani krediyi rahat bir şekilde elde edebilmenin sınırlandırılmasını içermelidir.

·         Kamu borçlanmalarını daha makul seviyelere indirebilecek düzenlemelerin yer alması gereklidir.

·         Yatırım ofislerinin hitap edebileceği alanın genişletilmesini sağlayacak yeni düzenlemelerin yer alması da son derece önemlidir.

·         Kamuda zorunlu alanlar dışındaki birçok alanda tasarruf tedbirlerini içeren başlıklar yer almalı ve tüm başlıkların saniye bile geçirilmeden uygulanmaya konması sağlanmalıdır.

·         Vatandaşın kamudaki tasarrufları rahat bir şekilde görüp anlayabileceği bir alan inşa eder nitelikte tedbirlerin tamamının yer alacağı bir paket oluşturulmalıdır.

- Diriliş Postası, Doç. Dr. Mustafa Yurttadur tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6611267/doc-dr-mustafa-yurttadur/ekonomide-reform-paketi