Miraç Kandilinde okunacak dualar hangileridir? Miraç Kandilinde çekilecek zikirler

Miraç Kandilinde hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir? Receb-i Şerif'in 27. gecesi Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellemin önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da ilâ mâ şâ'Allâh (Allâhu Te'âlâ'nın dilediği makamlara) yükseldiği "Miraç Mucizesi"nin gerçeklştiği gece olması hasebiyle bu gecenin manevi esrârından, feyz ve berekâtından istifade etmek için ibâded ve zikirlerle meşgul olmak isteyen Müslümanlar, Miraç gecesinde okunacak duaları, yapılacak ibadeteleri ve çekilecek zikirleri araştırmaya başladı. Peki, Miraç Kandilinde okunacak dualar hangileridir? Miraç Kandilinde çekilecek zikirler hakkında detaylar yazımızda.

Miraç Kandilinde okunacak dualar hangileridir? Miraç Kandilinde çekilecek zikirler

Mi'râc [معراج], Arapça bir kelimedir. Urûc [عروج] kökeninden gelmektedir. Urûc, yükselmek anlamında olup, Mi'râc ise ism-i âlet olmakla "yükselmeye vasıta olan şey" anlamındadır.

Miraç gecesinde Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) önce Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da ilâ mâ şâ'Allâh (Hazret-i Allâhîn dilediği âlemlere) yükselmiştir. 

Bu mucizenin gerçekleştiği mübarek Miraç Kandilinde ibadet, dua ve zikirlerle Müslümanlar bu geceyi ihya etmeye gayret ediyor. Bu kapsamda tavsiye edilen dua ve zikirler merak ediliyor.

Miraç gecesine özel yapılması farz veya vacip olan bir ibadet, dua, zikir olmamakla beraber İslâm büyüklerinin tavsiye ettiği şekilde bu geceyi ihya etmek müstehaptır.

Bu gecede yatsı namazından sonra imsak vaktine kadar kılınacak 12 rekat hacet namazı vardır. 

2 rekatta bir selam verilerek eda edilecek namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, Rızâ-yı şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetinle müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasül-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle." Allâhü Ekber!

Namazın ardından ise dileyen, 4 Fatiha-i şerîfe, 100 "Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azıym" duası, 100 istiğfâr "Estağfirullâhe'l-Azıym ve etûbu ileyk", 100 salevât-ı şerîfe "Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed" okuyup dualar edilir.

Bu gecede mümkünse dört rekat tesbih namazı ve teheccüd namazı kılmak ecir ve mükafata vesiledir.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6611465/mirac-kandilinde-okunacak-dualar-hangileridir-mirac-kandilinde-cekilecek-zikirler