12 Mart İstiklal Marşının kabulü ile ilgili şiirler, sözler, resimler!

İstikal Marşı'nın TBMM'de Milli Marş olarak kabul edilmesinin üzerinden tam bir asır geçti. Bundan 100 yıl önce 12 Mart 1921'de, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve bestesi Osman Zeki Üngör'e ait olan İstiklal Marşı, kabulünün 100. yılı dolayısıyla gündemde yer alırken İstiklal Marşı ile ilgili anlamlı sözler, resimler, şiirler de araştırılıyor. İşte 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ile ilgili şiirler, sözler, resimler...

12 Mart İstiklal Marşının kabulü ile ilgili şiirler, sözler, resimler!

O şiir bir daha yazıImaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günIeri yaşamak Iazım. O şiir artık benim değiIdir. O, miIIetin maIıdır. Benim miIIete karşı en kıymetIi hediyem budur. AIIah bir daha bu miIIete bir İstikIâI Marşı yazdırmasın! [M. Akif Ersoy]

Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri olmuştur.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

İstiklal Marşı, Türk Milletini ortak değerIerde buIuşturan eşsiz bir eserdir.

Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. [Mehmet Akif Ersoy]

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. [Mehmet Akif Ersoy]

İSTİKLÂL MARŞINI DİNLERKEN

Borazanbaşı, borazanbaşı

Akşamları batan güneşe karşı

Alışılmış bir ibadet gibi

Çaldığınız o İstiklâl Marşı

Yıllardır her kulakta yer etmiş

Gür nağmeleriyle tutarken arşı

Az rastlanır bir huşu içinde

Ayakta dinleriz bütün çarşı

Hayal gibi, vehim gibi bir şey

Sanki memleketin dağı taşı

En sadık bekçisi tarihimin

Kesilir ansızın şehit naşı.

Bir meçhul askerler mahşeriyle

Hatırlatır o yaman savaşı.

Yanık türkülerinden biliriz

Yemen Çölü'nü, Sarıkamış'ı

Kurduna kuşuna sor söylesin

Neydi Türk'ün o günkü telâşı?

Karalar giymiş Anadolu

Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı

Sürmedi çok şükür o(kıyamet

Gecenin 'birinde fecre karşı

Güneşten evvel doğdu ufukta

Mustafa Kemal'in altın başı.

Cahit Sıtkı TARANCI

-

ANTAKYA'DAN GELEN MEKTUP

İstiklâl Marşı'yla çınlayan dağlar;

Bak bulut hudut boyunda görünmez oldu.

Yurdumun rengini andıran bağlar;

O zümrüt yeşile bürünmez oldu.

Yusuf MARDİN

-

MEHMET AKİF ERSOY

(Marşın) okunurken vatanın her bir ucunda,

Bin meş'ale yanmakta, ilahı avucunda.

(Marşında) bir umman kesilen devreye girdin!

Mehmetçiğin imanını (hep vecde getirdin!

Yükseldiğin iklim, bulut ermez tepelerdir,

Ruhundaki yıldız, güneşlerden eserdir!

Duydukça coşar, vecde gelir (marşını) her yer!

Gök kubbenin altında, kefensiz yatan erler!

Ali Ulvi KURUCU

-

İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA KABUL EDİLMİŞTİR?

İstiklal Marşı, I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan muharebelerden sonra kabul edildi.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6618949/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ile-ilgili-siirler-sozler-resimler