850 bin esnafa vergi müjdesi

Pandeminin Türkiye’ye etkisini ortadan kaldıracak Ekonomik Reform Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Piyasaların nefesini tutarak beklediği paket; aileleri, çalışanları ve tedarikçileriyle 20 milyonun üzerinde vatandaşın geçimini temin eden 850 bin küçük esnafa can simidi olacak.

Tek haneli enflasyon

Yeni dönemin temel aldığı dört alanı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır” dedi. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, potansiyel büyümeyi artıracaklarına vurgu yaptı.

Dünyada 2. sıradayız

Hedefin Türkiye’yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in ardından ikinci sırada yer aldık” hatırlatmasını yaptı.

Esnafa vergi muafiyeti

Salgında darboğaza giren 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutacakları müjdesini veren Erdoğan, firmalara, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabileceklerini ilan etti. Bu kadarla kalmayan paketin ekonomiyi tepeden tırnağa canlandırması bekleniyor.

GÜÇLÜ VE KALİTELİ BİR BÜYÜMEYİ YAKALAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem özel sektörü teşvik edici hem de kamu tarafını disipline edici unsurlar taşıyan “Ekonomik Reformları” kamuoyunun takdirine sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazlarının olduğunun altını çizerek, “Bu süreçte tüm politikalarımızı makroekonomik istikrarı güçlendirecek, verimliliği temel alan rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf ve öngörülebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyoruz” dedi.

“REFORMDA TEREDDÜT ETMİYORUZ”

Reform programıyla güçlü yönleri perçinlerken sorun gördükleri alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, değişimin, dönüşümün, gelişmenin ve tekamülün hayatın bir gerçeği olduğuna, dolayısıyla süreklilik içerdiğine inandıklarını belirterek, “Biz bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik” diye konuştu.

“İktidarlarımız döneminde karşılaştığımız her problemin üzerine nasıl çözüm odaklı bir şekilde ısrarla gitmişsek, bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdiklerinin altını çizdi.

ÜRETİM İSTİHDAM İHRACAT TEMELLİ BÜYÜME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomide yeni yol haritasını kapsayan reform paketine ilişkin, “Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz” dedi.

Ekonominin yeni yol haritasını millet, kurumlar ve iş dünyası ve tüm paydaşlarla hayata geçireceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” ifadesini kullandı.

REFORMLAR DÖRT TEMEL ÜZERİNE BİNA EDİLECEK

● Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçecek.

● Meclis’in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artacak.

● Şeffaflığı artırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedefleri üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporu’yla paylaşılacak.

● Ağırlıklı olarak Türk lirası cinsi senetleri kullanılacak.

● Dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti kapsamında, basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.

● Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek.

● 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatılacak.

● Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kurulacak. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek.

● Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacak.

● Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kurulacak.

● Tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi’ni yeniden yapılandırılacak.

● Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atılacak.

● Bireysel Emeklilik Sistemi, geniş kesimlere yaygınlaştırılacak.

● Nüfusun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocukların sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırılacak.

● Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarımına imkan verilecek.

- Diriliş Postası, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6622582/850-bin-esnafa-vergi-mujdesi