Mescid-i Aksa ne zaman kim tarafından yapıldı? İşte Mescid-i Aksa’nın tarihçesi…

Mescid-i Aksa ne zaman kim tarafından yapıldı? İşte Mescid-i Aksa’nın tarihçesi ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşgalci İsrail’in mazlum Müslümanlara uyguladığı şiddet ve saldırgan tavırlar dünya basınında geniş yankılar bulurken müslüman devletler dışında kınama ve herhangi bir şey olmadı. Peki, Mescid-i Aksa ne zaman kim tarafından yapıldı? İşte Mescid-i Aksa’nın tarihçesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

MESCİD-İ AKSA NE ZAMAN KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Mescid-i Aksa’nın tam olarak hangi tarihte yapılmaya başlandığı bilinmemektedir. Bununla birlikte Davud peygamber döneminde inşa edilmeye başlandığı ve Süleyman peygamber tarafından inşasının devam ettirildiği bilinmektedir.

‘Aksa’ uzak anlamına gelmektedir. Mescid-i Aksa ise ‘Uzak mescid’ manasına gelir. Mekke’ye uzak olmasından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın ilk adı Beyt-i Makdis’tir.

MESCİD-İ AKSA’NIN TARİHÇESİ

Mescid-i Aksa,Süleyman tapınağı, Kral Davut’un oğlu Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında İÖ 957’de tamamlanmış, II. Nabukadnezar ise krallık ile birlikte yapıyı İÖ 586’da tümüyle yıktırmış, Yahudileri esir ederek Babil’e götürmüştür. Halife Ömer 638’de Kudüs’ü aldıktan sonra yıkılan eski yapının yerine mescid yaptırtmış, Emevi halifesi I. Velid de (705-715) büyük bir onarımla baştan aşağı yeniletmiştir.

Hz. Süleyman tarafından tamamlanmış olan Mescid-i Aksa'ya Beyt-ül Makdis de denilmektedir. Ancak bu isim Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yapıya Mescid-i Aksa ismi Abdülmelik bin Mervan tarafından Abbasilere karşı politik amaçlarla verilmiştir. Mescid-i Aksa ile karıştırılan bir yapı olan Kubbet’üs-Sahra ise Kutsal Kaya’yı içine alacak şekilde Abdülmelik b. Mervan tarafından 687-691 yılları arasında yapıldı.

- Diriliş Postası, Kültür Sanat bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/7171520/mescid-i-aksa-ne-zaman-kim-tarafindan-yapildi-iste-mescid-i-aksanin-tarihcesi