Tefekkür notları!

Murat Çetin
Murat Çetin

Değerli okuyucularım, aklıma gelen bazı tespitleri; nota suretinde kaydetmiştim. Faydalı olur mülahazasıyla, sizlerle paylaşmak istedim. Kusur varsa, affola...

KUR’AN’IN MESLEĞİ, TERK-İ DÜNYA DEĞİLDİR!

Kur’an “Dünyayı kesben terk edin” demiyor. Bilakis “Çalışın, ama kalbinizi bağlamayın” diyor.

*

Peki kesben değil de, kalben terk etmek; ne demektir?

-Allah’ın emir ve yasakları dairesinde hareket edip; kanun-u ilahiye itaat etmektir. Yani besmeleyle hareket etmek, her işi Allah namına yapmaktır.

-Nefis ve malını cennet mukabilinde Allah’a satmaktır.

*

Risale-i Nur külliyatı, bahusus Küçük Sözler bu hususu tafsilli bir şekilde izah etmiştir.

*

Demek kesben terk-i dünya, Kur’an’ın dersi değildir. Belki kesb-i dünya ederken, Allah namına hareket ederek “esmaya ayinedarlık” etmek; Kur’an’ın mesleğidir.

*

Bu ise ancak kitap ve sünnetin tatbikiyle mümkündür!

*

ŞİFAYI YANLIŞ YERDE ARIYORLAR...

Bazıları, bazı eşhasa manayı ismiyle bakarak “kudsiyet” vermektedir. Bu kişiler, o şahısların elinden bir şey yemenin ve içmenin şifa olduğu zannındadırlar. Bütün hacetlerini, bunlara arz eder ve bunlardan medet beklerler.

*

Her şeye manayı harfiyle bakan bir mümin ise, bütün mümkinatı Halıkının mülkü görür. Ma’budunun iradesine, iradesini teslim ederek; başta Bismillah deyip nimetlerden müstefid olur.

*

Demek şifayı veren de, alan da O’dur. Zira O bütün mülkün malikidir....

* 

BİD’A HADSİZLİKTİR!

Bid’a; Peygamberimizin (asm) mücadele ettiklerini, meşru gösterme hadsizliğidir!

*

KÖR GAFLET, İNSANI KÖLE YAPAR!

Esma ve sıfatın tecellisiyle üzerinde hayat alameti görünen insan; enaniyetin dalaletiyle, kendisini alemin merkezine koyarak; her şeye hayvani ihtiyaçlarına faidesi nispetinde kıymet biçiyor. Halbuki kendisiyle birlikte her şeyin, nefsine bakan ciheti bir ise, sani’e bakan ciheti bin’dir. İşte gaflet; bin’e karşı kör, bir’e karşı ise köle olmaktır!

Selam ve dua ile...

Fiemanillah...

- Diriliş Postası, Murat Çetin tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/8086362/murat-cetin/tefekkur-notlari