Hüseyin Türkoğlu / Diriliş Postası

Peygamber Efendimiz (sav), adil olan liderin, iftar edinceye kadarki oruçlunun ve mazlumun dualarına icabet edileceğini müjdeleyerek (Tirmizi, İbn-i Mâce). duası reddedilmeyen üç sınıf olduğunu bize öğretiyor.

Şanlıurfa Balıklıgöl'de bayram kalabalığı Şanlıurfa Balıklıgöl'de bayram kalabalığı

RAMAZAN’DA DAHA FAZLA ÖZEN

Dolayısıyla insanlara sayısız fayda ve bereket kapıları açan Ramazan ayında “kul hakkı” ve “helal gıda” konularında azami hassasiyet gösterilmeli. Dua ayı Ramazan’da dualarımıza icabet edilmesini istiyorsak kul hakkına girmediğimizden ve helal lokma ile beslendiğimizden emin olmalıyız. Her zaman büyük önem vermemiz gereken bu iki konuya, rahmet ve bereket ayında daha bir dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir hadisişerifte; “Bir kimse Allah için uzun bir yolculuğa çıkmış; saçları darmadağınık, toza toprağa bulanmış bir vaziyette ellerini semaya uzatarak ‘Ya Rabbi, Ya Rabbi!’ diye dua eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, kısacası kendisi haramla beslenmiş olursa böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir.” (Müslim, Tirmizi) buyrulmaktadır.

  • GÜNÜN AYETİ
    Ey iman edenler! Allah’a saygıda (takva) kusur etmezseniz O size bir temyiz (iyiyi kötüden ayırabilme) kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. (ENFÂL, 29)

ALIŞVERİŞ ÖNEMLİ

Dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat ederek duası kabul olunanlardan olmaya gayret etmeliyiz. Bu anlayışla alışveriş yaptığımız marketleri, kasapları, fırınları, pastaneleri yeniden gözden geçirelim. Zalimlere fayda sağlayacak alışverişlerden vazgeçelim. Müslümanların selametine olacak tüketim alışkanlıklarını kazanalım. Helal gıdanın önemine, bunun İslam’ın kesin bir emri olduğuna inanalım ve bu konuda bir arayış içinde olalım.

  • GÜNÜN HADİSİ
    Üç şey vardır, orucu bozmaz: Kan aldırmak, (irade dışı) kusmak ve ihtilam olmak. (TİRMİZİ)

ŞÜPHEDEN UZAK DURMALI

“Müslüman bir ülkede yaşıyorum; yediğim, içtiğim her şey zaten helal, ayrıca dikkat etmeye ne gerek var” düşüncesinden sıyrılıp yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim. Daha ucuz ve daha kaliteli ürün için gerekli araştırmaları yapalım ancak bu durumda her hâlükârda öncelikle helale dikkat edelim. Bize şüphe vereni bırakıp şüphe vermeyene yönelelim. Üzümü yemeden önce bağını mutlaka soralım. Niyetimiz ve fiillerimiz helal gıda eksenli olduktan sonra Allah’ın bu çetin imtihanı kolaylaştıracak sebepler var edeceğine tüm kalbimizle inanalım.

  • GÜNÜN DUASI
    Yüce Allah’ım! Bu mübarek günlerin hürmetine bize merhamet eyle, bizi bağışla; dua ve ibadetlerimizi kabul eyle; beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kabir ve cehennem azabından koru.

...

Efendimizin müjdeli rüyası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) gördüğü bir rüyayı şöyle anlatır:

“Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip şeytandan kurtardı onu. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip susuzluğunu giderdi.

Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip ona şefaat etti, onlarla konuştu.

Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

Birine amel defteri solundan verilirken Allah korkusu gelip defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine kendinden önce ölen çocukları gelip sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahu Teala’ya olan hüsnüzannı gelince titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri cennete geldi fakat kapılar kapalıydı; kelimeişehadeti gelip onu cennete koydu.” (Taberani, Tirmizi)

...

Takva nedir?

Kelime anlamı “korkma, sakınma” anlamına gelen takva, Allah (cc) korkusuyla günahlardan kaçınmakta, O’nun emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermeyi ifade eder. Yüce Yaratan, Hucurat suresi 13. ayette “… Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.” buyurmaktadır.

...

Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünneti olduğu için kaza namazı kılarken de ezan ve kamet getirmek sünnettir. Kamet getirilmeden kılınan namaz geçerli olmakla birlikte, terk etmek uygun değildir. Birden fazla kaza namazı kılınacak ise her bir namaz için ayrı ayrı ezan ve kamet getirilmesi daha faziletli olmakla birlikte, başta bir kere ezan okunup her bir kaza namazı için ayrı kamet getirilmesi de mümkündür.

Editör: Vildan A.