İnsan, ömrü boyunca arayış içindedir.

Ancak önemli olan kişinin ne aradığıdır.

Ne aradığı, insanın kalitesini de belirleyen bir süreçtir.

Kimi iyiliğin, kimi kötülüğün peşinden gider.

Yalnızca çıkarlarının peşinden giden de vardır, değerlerini üç kuruşa satmayan da vardır.

Kimi ararken samimiyetle çalışır ve didinir; kimi ise kıskançlık ve çekememezlikle zehirlenir.

İnsanı insan yapan en büyük erdemlerden biri samimiyettir.

Samimi olan insanın içi dışı birdir; maske kullanmaz.

Sözüyle özü, niyetiyle icraatı birbirini tutar.

Omurgalıdır, yerlidir.

Milletine, değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Ülkesinin gelişmesi için ter döker, emek sarf eder, ülkesinin başarıları karşısında sevinçten gözleri parlar.

Ne yazık ki her insan samimi değildir.

Kimi insanlar içten pazarlıklı ve sinsi bir şekilde yaşarlar.

İkiyüzlüdürler, omurgasızdırlar.

Yersizdirler; yani kökleri üzerine bastığı toprağa tutunmaz, milletiyle bağı zayıftır.

Onlar, ülkelerinin başarılarını küçümser, kendi çıkarları için her yolu mübah görürler.

Millete fayda sağlayacak gelişmeler karşısında sevinemez, hatta alay ederler.

Onların tek derdi, başkalarının ayağına çelme takmak, laf atmak, tiye almaktır.

Samimi insanlar ise "Aramakla bulunmaz; lakin bulanlar arayanlardır." düsturuyla hareket ederler.

Çalışır, çabalar, azmederler.

Başarıya ulaştıklarında ise tevazuyla yolculuklarına devam ederler.

Onlar, her daim milletin menfaatlerini gözetir, ülkesinin gelişmesi için ellerinden geleni yaparlar.

İşte bu yüzden samimi olanları emekleriyle, alın teriyle yoğrulmuş gayretleriyle tanırsınız.

Onlar, bir tohumu yeşertip fidana, fidanı da ağaca dönüştürürcesine hayatı inşa ederler.

Ekerler, dikerler, geleceğe umutla bakarlar.

Oysa yersiz olanlar, başkalarının emeğiyle var olmuşu yıkmaya, söndürmeye ve sökmeye çalışırlar.

Sözleri boş, eylemleri kof, varlıkları ise sadece bir gölgedir.

Samimiyet, tıpkı karanlık bir gecede yolumuzu aydınlatan bir meşale gibidir.

İnsanı insan yapan, kalpleri birbirine bağlayan en güçlü bağdır.

Samimiyetle yapılan her iş bereket getirir.

Samimiyetle atılan her adım hedefe yaklaştırır.

Samimiyetle kurulan her ilişki ömür boyu sürer.

Samimi olanlar, bu dünyada da öbür dünyada da huzur bulurlar.

Onlar, gönüllerindeki sevgi ve merhametle her kapıyı açarlar.

Kalplerindeki kini dillerine yansıtanlara, her şeye laf yetiştirip enerji vampirliği yapanlara aldırmazlar.

"Gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz." diyerek yollarına devam ederler.

Samimiyet bir tercihtir ve bu tercih hayatınızın akışını değiştirecek güce sahiptir.

Samimiyetle aradığınız her ne ise ona kavuşmanız dileğiyle...