Üç ülke, Avrupa Birliği'ndeki hem büyük hem de küçük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı gönüllü taahhütlerden yana. Bu taahhütler, yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan güvenlik risklerini önlemek ve ayrımcı etkilerden kaçınmak için tasarlanmış.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi de birliğin bu yeni alanda kendisini nasıl konumlandırması gerektiğini müzakere ediyor. Avrupa Parlamentosu, Haziran ayında, yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan güvenlik risklerini önlemek ve ayrımcı etkilerden kaçınmak, ancak bu yeni teknolojinin Avrupa'daki yenilikçi gücünü yavaşlatmamak amacıyla bir "Yapay Zeka Yasası" sundu.

Bu yasa taslağı, davranış kurallarının başlangıçta yalnızca ABD'den gelen büyük yapay zeka sağlayıcıları için bağlayıcı olmasını öngörüyor. Ancak üç AB hükümeti, bu öneriye karşı çıktı. Daha küçük Avrupalı sağlayıcılar için bu belirgin rekabet avantajına karşı uyarıda bulundular. Bunun, bu küçük sağlayıcıların güvenliğine daha az güven duyulmasına ve dolayısıyla daha az müşteriye yol açabileceğini söylediler.

"Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" tanıtıldı "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" tanıtıldı

Bu nedenle, üç ülke, davranış ve şeffaflık kurallarının herkes için bağlayıcı olması gerektiğini savunuyor. Bu öneri, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında müzakerelerin gidişatını etkileyebilir.

Anlaşmanın olası etkileri

Avrupa'da yapay zeka düzenlemelerinin şekillenmesinde önemli rol oynaması beklenen bu anlaşmanın olası etkileri şunlardır:

  • Yapay zeka uygulamalarından kaynaklanan güvenlik riskleri azalabilir.
  • Ayrımcı etkiler önlenebilir.
  • Yapay zeka teknolojisinin Avrupa'da daha adil ve güvenli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunulabilir.

Anlaşmanın, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olması bekleniyor.