Asgari ücret artışıyla birlikte çarşı-pazara zam olarak yansıyan ‘açgözlülük’, İslam’ın temel ölçütlerinden ‘Kul hakkına girmeyin’ emrini bir kez daha hatırlattı. Ticaretle uğraşan herkesin vicdanı için ‘kul hakkına riayet’ bir kırmızı çizgi anlamı taşıyor.

Piyango da hakka girmektir
İnsanların ölçü ve tartıda hile yapma, emanete hıyanet, kumar, tefecilik, zimmet, irtikâp vb. gayr-i meşru yollarla birbirlerinin mallarını yemeleri, iftira, alay, arkadan çekiştirme, kötü lakap takma, suizan, kusur arama, gıybet gibi tutum ve davranışlarla başkalarının manevî şahsiyetlerine zarar vermeleri de Kur’an-ı Kerîm’in yasakladığı kul hakları ihlâlinin örnekleri arasında yer alıyor. (TDV İslam Ansiklopedisi)

Hz. Peygamber’in (SAV) “Güvenilir, dürüst tâcir; peygamberler, sıddîklar ve şehidlerle beraberdir” Hadis-i Şerifi ile övdüğü ticaret erbabına, dünya büyük bir krizden geçerken milletin sofra derdiyle yüzleştiği bugünlerde büyük bir sorumluluk düşüyor.

MÜSLÜMAN TÜCCARIN VİCDAN REHBERİ

 • İSLAM; kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütler.
 • Peygamberimiz’i (SAV) örnek alan bir mümin, ticaretini aldatma üzerine kurmaz.
 • Müslüman, alırken de satarken de dürüst davranır.
 • Fırsatçılık yaparak kazancına haram bulaştırmaz.
 • Müslüman, ne bir başkasının malına göz diker ne de insanları aldatarak mallarını gasp eder.
 • Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmaz.
 • Müslüman, işçinin hakkını gözetir; ücretini alın teri kurumadan öder.
 • İslam; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul eder.
 • Kur’ân-ı Kerîm zenginlerin mallarında yoksulların da haklarının bulunduğunu emreder.
 • Ayet-i Kerîme’de zekât ve zekât dışındaki malî yardımlaşma emredilirken cimrilik eleştirilir.
 • İslam, her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyetini gözetmeyi vaaz eder. 
 • Müslüman,, akraba ve komşularının hukukuna riayet eder.

“Kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın! Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar.”
Hadis-i Şerif Buhârî, Mezâlim 13

“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin!”
Hadis-i Şerif Buhârî, Mezâlim, 10; Rikâk, 48

Müslüman, elinden ve dilinden başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”
Hadis-i Şerif Buhârî, Îmân, 4-5; Müslim, Îmân, 64-65

-