Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde imalat sektörü göstergelerinin önemi son derece büyüktür.

Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik imalat sanayisi her açıdan çok ama çok önemlidir.

Türkiye ekonomisindeki son zamanlarda oluşan göstergelere bakıldığında maalesef imalat sektörünün göstergeleri de pek iç açıcı durumda bulunmamaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye İmalat PMI verilerine baktığımızda bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz.

Öyle ki İSO verileri şunu söylüyor; mayıs ayındaki imalat verileri 48,4, haziran ayındaki veriler ise 47,9.

Yani haziran ayının verileri bizlere son beş ayın en düşük seviyesini gösteriyor ki imalat verisinin aydan aya düşmesi demek, piyasalardaki canlılığın her an daha da düşmesi anlamına gelmektedir.

Bu düşüş gelişmekte olan ekonomilerde büyük problemlere yol açmaktadır ki bu problemlerin en başında istihdam sorunları gelmektedir.

Ayrıca şirketlerin az sipariş almaları neticesinde gelirlerinin düşmesi ile bir noktada artık giderlerini karşılayamayacak bir durumla karşı karşıya kalmaları olası bir realite olarak karşımızda durmaktadır.

Diğer taraftan siparişlerin düşmesi sonucunda istihdama yansıyan tarafa baktığımızda, ülkemizde istihdamda son 20 ayın en hızlı düşüşünü de haziran ayında yaşamış olduk.

Bir tarafta imalatta son beş ayın en düşük seviyesi yaşanırken diğer tarafta istihdamda son 20 ayın en hızlı düşüşünü yaşayan bir ülkenin bu sorunlarının üzerinde ciddi ciddi durması gerekmektedir.

Eğer bu sorunların çözümü noktasında ciddi adımlar atılmaz ise her geçen gün sorunların büyüdüğünü bir süre sonra da sorunların içinden çıkılmaz bir hâl aldığını görebiliriz.

Olumsuzlukların önüne hızlıca geçilmez ise ekonomilerin çarkları yavaşlayacak, sonrasında da belki de çarkların dönmediği bir döneme girilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Üretimle birlikte yeni siparişlerin azalması birçok sektörde daralmanın olduğunun da göstergesi olarak algılanmalıdır.

Örneğin yaz günlerinin içinden geçtiğimiz şu günlerde turizm sektöründe birçok şirketin can çekiştiğine şahit oluyoruz.

Şirketlerin bu durumda olmasının en büyük sebepleri arasında, sezonun canlı geçmemesinden ötürü karşılanamayan giderler kaleminin büyümesi görülmelidir.

Tüm bunlara ek olarak imalat sektöründe üretimin yanında yeni sipariş seviyelerinin gerilemesindeki bir başka sebep olarak ise Kızıldeniz’de yaşanan problemleri görüyoruz.

Transit geçişlerde yaşanan sorunlar yumağının gün geçtikçe büyümesi yeni siparişlerin geçilmesine engel olmuş durumdadır.

Bunların yanında imalat sektörüne bir de geçen hafta dile getirmeye çalıştığımız vergi yükünün daha da fazla binmesiyle sorunların bir kat daha büyüyeceğini görebildiğimizin altını çizmek isterim.

Taslak aşamasında olan ve ilgililerinden önerilerin alındığı vergi paketinde sektörlerin son verileri dikkate alınarak bir hazırlık yapılırsa paketten alınacak verimin en üst düzeyde olacağının da ayrıca altını çizmek istiyorum.

Her zaman ve her şartta sektörlerin yaşadığı sorunların üzerine gitmedikçe sorunların çözülme olasılıkları en alt seviyelere düşecektir.

Sorunları çözmenin yolunun da bilimden ve tarafsız yaklaşımdan geçtiğini hiçbir zaman unutmamalıyız.