5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda genel ahlaka karşı suçlar bölümünde düzenlenen müstehcenlik suçu, kanunda tanımlanmamış olsa da Yargıtay tarafından, toplumun ar ve hayâ duygularını inciten eser fiil ve yayınlar müstehcenlik kapsamında değerlendirilmiştir. Yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre müstehcenlik suçunun tespitinde, toplumun belli bir kesiminde kabul edilen değer yargıları değil, toplumun genelinin ve demokratik toplum düzenine ilişkin davranış kurallarının esas alınması gerekir. Bu açıdan bakıldığında müstehcenlik suçu ile korunan hukuki değerin, toplumun ar ve hayâ duyguları olduğu ve bu bağlamda toplumun en önemli yapı taşları olan çocuğu ve aile yapısını korumak anlamında çok önemli bir amacının olduğu açıktır.

Müstehcenlik suçu, sadece çocuklara karşı işlenebilen bir suç olmayıp, genel olarak müstehcenlik suçu; Müstehcen ürünleri alenileştirme, müstehcen ürünleri satma ve kiraya verme, müstehcen ürünlerin reklamını yapma, basın yayın yolu ile müstehcenlik suçu ve şiddet İçeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara dair müstehcenlik suçu başlıkları altında kanunda düzenlenmiştir. Bu yazının konusu ise genel hatları ile çocuklara dair müstehcenlik suçu olacaktır.

Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin çocuklara ulaşmasını sağlama

Çocuklar kullanılarak üretilen müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. TCK 226/5

Müstehcen ürünleri çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirme

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri verme ya da bunların içeriğini gösterme, okuma, okutma veya dinletme (TCK 226/1-a), bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde sergileme, okuma, okutma, söyleme, söyletme (TCK 226/1-b), çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu olarak kabul edilir.

Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK 226/3)

Animasyonlar ve müstehcenlik

Yukarıda yazılı maddede görüldüğü üzere bu suçun oluşması için bizzat çocuğun kullanılması gerekmemekte olup, temsili çocuk görüntülerinin kullanılması da yeterlidir. Bu anlamda animasyonlarda suç tanımına uyan şekilde çocuk tasvirlerinin kullanılması da müstehcenlik suçunu oluşturacaktır. Bu açıklamalar ışığında son zamanlarda gittikçe artan bu tür yayınların ihbar edilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması, çocukların ve aile yapısının korunması anlamında çok büyük önem arz etmektedir.