15 Ocak’ta başlayıp 19 Ocak’ta sona eren bir Davos Ekonomi Forumu daha 54. Dünya Ekonomi Forumu adı altında idrak edilerek sona ermiş oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya ekonomisinin uğraştığı temel problemlerin çözümleri için katılımcılar fikirlerini beyan ederek daha iyi bir gelecek adına neler yapılabileceği tartışıldı.

Gazze ile en üst seviyeye çıkan küresel anlamda yaşanan güvenlik sorunları konuşuldu.

Ama sadece konuşuldu. Çözüm var mı? Hâlâ yok ve hâlâ Gazze’de kardeşlerimiz her gün öldürülüyor.

Gazze’de insanlık bitiyor.

Gazze’de insanlık çöküyor.

Yarın, Gazze’de olanların hesabının nasıl verileceği hiç düşünülmüyor.

Yani Davos veya başka bir yerde insanlık sadece konuşuyor, hiçbir aksiyon almıyor.

Zirvede konuşulan konu başlıklarından bir diğeri ise istihdamdı. İstihdam konusunda küresel çapta çalışmaların yapılmasının ne kadar önemli olduğunun altı özellikle çizildi.

Her bir ülkenin kendine has istihdam politikaları olmasının yanında global çapta yapılacak bir çalışmanın getireceği sonuçların da kapsayıcılığı hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.

Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı iklim sorunları, zirvede en çok üzerinde durulan konulardan bir diğeri olarak ön plana çıktı.

Dünya ülkelerinin tamamını derinden etkileyen ve bundan sonraki süreçte de ekonomilerin en önemli gündem maddesini oluşturacak olan iklim değişiklikleri konusunda herkes ama herkes; değil elini, vücudunu taşın altına koymalıdır.

Aksi durumda gelecekte yaşanılacak iklim kaynaklı problemlerden kimse kendisini kurtaramayabilir.

Yapay zekâ, Davos’ta üzerinde durulan bir başka konu başlığı olarak ön plana çıktı.

Dünyanın yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili geldiği nokta, önümüzdeki süreçte geleceği nokta ve yapay zekânın gelişimsel anlamda nerelere evrilebileceği konuları üzerinde durularak nelerin yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde zirvede konuşuldu.

Yapay zekâ noktasında elini çabuk tutan ülkelerin alacakları sonuç oldukça hızlı ve tatmin edici nitelikte olacağından ülkeler bu bilinç çerçevesinde hareket etmektedirler.

Fakat yapay zekâ konusu duygusallıktan uzak olduğu için işin içerisine biraz olsun sosyal bilimcilerin girmesi ve sosyal bilimcilerin yapıcı çalışmalarda bulunması, meselenin insanlık tarihi açısından geleceği nokta itibarıyla son derece önemli bir konu başlığı olarak karşımızda durmaktadır aslında.

Yani insanın duygudan uzak olması düşünülemez ve düşünülmemelidir. Aynı şekilde insanın yapacağı birçok işi yapması planlanan yapay zekânın duygudan uzak olmasının vereceği zararlar nasıl tazmin edilecektir konusunun üzerinde dikkatlice durulmalıdır.

Küresel ticarette yaşanan sorunlar ve bunların çözümlerinin nasıl olması gerektiği Davos’ta konuşulan bir başka konu başlığı olarak ön plana çıkmıştır.

Ülkelerin ekonomik anlamda yaşadıkları büyüme problemleri ve bu problemlerin çözümleri için nelerin yapılması gerekliliği konusunda ciddi fikirler tartışılmıştır.

Enerji maliyetlerindeki yükselme sorununa çözüm odaklı yaklaşılarak enerji dönüşümleri nasıl olmalı ve bu dönüşümleri teknolojik gelişmelerle birlikte nasıl en verimli hâle çevirebiliriz, bir başka konu başlığı olarak konuşulan konular arasındaydı Davos’ta.

Dijitalleşme konusunda nelerin yapılması gerektiğinden, ülkelerin ekonomik anlamda dijitalleşmeye vermesi gereken önem üzerinde de ciddi tartışmalar yapılmıştır.

Davos’ta konuşulanların hayata geçmesi beklentisi içerisinde, sonuçları yakından takip etmeye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim.