Yeni yıla girmeden önce hangi alanlarda nelerle karşılaşabileceğimizi bilerek hareket etmek iyi bir planlama yapabilmek açısından son derece önemlidir.

Ekonomik olarak önümüzü görebilmek; neyi, nasıl yapacağımızı tasarlamak sonucun istediğimiz yönde olabilmesi anlamında da büyük bir öneme haizdir.

Kaynakların doğru zamanda ve doğru yerde kullanımı alınacak yolun kısalığına da etki edecektir.

Bu anlamda bakıldığında ihracatçımız açısından önümüzdeki yılın nelere gebe olacağını kestirmek, karşılaşılacak zorlukları aşabilme yeteneğini bir anlamda bizlere verecektir.

Bugünden ihracatçılarımız için 2024 yılında ayrılacak olan finansal kaynakların oldukça sınırlı bir hâle geldiğini söylemek yerinde olacaktır.

Kaynakların hızlıca istenilen ve arzu edilen düzeylere çıkarılması icap etmekte; bu yapılmazsa ihracatçılarımızı ciddi sorunların beklediğini söylemek gerekecektir.

Finansal anlamda yaşanan sıkıntıların düzeltilmemesi sonucunda artık işten çıkarmaların başlayacağı bir süreç bizleri bekleyebilir.

İşten çıkarmaların başlamasıyla da istihdam alanında verilerin kötü geldiği bir süreç içerisine girmek de kaçınılmaz olacaktır.

2023’ün içinden geçtiğimiz şu döneminde iç pazarda ciddi daralmaların belirginleştiği bir süreci yaşıyoruz.

Özellikle enflasyon rakamlarıyla eriyen alım gücünün ortaya çıkması hane halkının harcama kalemlerinde farklılaşmaya gitmesine sebep olmakta; bu durumda da iç pazardaki alım rakamları her geçen gün daha da aşağılara düşmektedir.

İçeride yaşanan bu daralmalara bir de dış pazarlardaki daralma da eklenince süreç daha da zor ve sıkıntılı bir hâl almaktadır.

An itibarıyla özet olarak şunu söylemek mümkün duruma gelmiştir; ihracatçı tarafından konuya bakıldığında iç pazar gerilemekte, dış pazar gerilemekte, finansman sıkıntısı artmakta ve sonuçta da işten çıkarmaların artacağı bir sürece doğru yol alınmaktadır.

İhracatçının bu bağlamda özellikle kısa vadeli finansmanda yaşadığı sıkıntı zaman geçirilmeden hızlıca çözüme ulaştırılmalıdır.

Çözüm ortaya konulduğu an ihracatçımız artık çok daha rahat nefes almaya başlayacaktır.

Rahat alınan nefes sonrasında ihracatçı dış pazarlarda daha rekabetçi bir güce ulaşarak işine odaklanacaktır.

İhracat rakamlarında yukarı yönlü hareketlenme başlayacak ve cari açığımızın da kapanmaya başladığı bir dönemin içerisine de girilmiş olacaktır.

Burada faizlerin yükselmesi de pek tabii ki ihracatçımızın da finansman maliyetini yükseltmekte bu yükselişte rekabet şartlarını oldukça olumsuz yönde maalesef etkilemektedir.

Faiz yükselişlerini bir de bu anlamda değerlendirmenin büyük fayda sağlayacağının altını özellikle çizmek isterim.

İktisadi anlamda alınan her kararın ekonomilerdeki tüm birimleri derinden etkilediğini bilmek ve ona göre davranmak ekonomi alanının kendi deltasında hareket edebilmesi anlamında da ayrıca bir öneme sahiptir.

Sorunlar ve ileride önümüze çıkabilecek olası problemler karşısında önceden tahmin edebildiğimiz zaman dilimlerinde yapıcı bir hareket tarzıyla aksiyon alınmasının gerekliliği ekonomik konjonktürde yer alan tüm paydaşlar tarafından çok iyi bilinmelidir.

Problemlerin çözümünde reel veriler üzerinden hareket etmek ve çözüm yollarını veriler üzerinden tartışarak bir sonuca gitmek her anlamda sürdürülebilir olmak noktasında da bizlere yol gösterici olacaktır.

2024 yılının ihracatçılar açısından da verimli, kârlı ve sorunların olmadığı bir yıl olması her birimizin en büyük dileğidir.