Altı tane kör adamı bir filin yanına getirirler. Her birisini filin farklı bir yerine götürürler ve onlardan, elleriyle fili tutmalarını isterler.

Sonra da tuttukları bu şeyin “neye benzediğini” tarif etmelerini söylerler.

Körlerden bir tanesi, filin kuyruğunu tutmuştur ve şöyle söyler: “Fil bir halata benziyor.”

Bir diğeri, filin hortumunu tutmuştur ve şöyle söyler:

“Fil, iri bir yılana benziyor.”

Üçüncüsü, filin dişlerini tutmuştur ve şunları söyler:

“Fil, bir mızrağa benziyor.”

Dördüncü kör, filin gövdesini tutmuştur; o da şunu söyler:

“Fil, bir duvara benziyor.”

Beşinci kör, filin kulağını tutmuştur ve şöyle söyler:

“Fil, büyük bir yelpazeye benziyor.”

Altıncı kör ise filin bacağını tutmuştur ve şunları söyler:

“Fil, bir ağaca benziyor.”

Hepsi, filin farklı bir özelliğini dile getirmişler.

Zihinlerinde filin bütünsel bir resmi olmadığı için, elleriyle deneyimledikleri şeyin “ne olduğu” konusunda hiçbir fikirleri bulunmuyormuş.

Elde ettikleri verileri, yaşamış olduklarından oluşan hatıralara göre değerlendirip tarif etmek zorunda kalmışlar.

Bu nedenle de yapmış oldukları bu tecrübeler (filin farklı parçalarını tutmak) ve bunlara bağlı olarak ortaya koyulan değerlendirmeler hem bir anlam taşımamış hem de birleştiklerinde filin doğru bir tarifini veremedikleri için de hatalı olmuş.

Şimdi gel gelelim konuya;

Bir seçim geçirdik şöyle veya böyle. Kazananlar, kaybedenler; sevinenler ve üzülenler oldu. Bu seçim 1994 seçiminin farklı bir versiyonu. AK Parti çevresi ile ilgili bir doyum oldu. Şimdi herkes bir şeyler yazıyor. Ben hep şunu tavsiye ederim; her kurumun kadrosunda muhakkak sosyologlar, psikologlar ve felsefeciler olmalı. Hayatın felsefesini yakalayamamış insanlar sahaya çıkınca ortalığı yanlış okumaya devam ederler. Siyasetçilerimiz bir tık geride kaldılar. Kabul edelim, bu halkın;

1- Adalet

2- Sığınmacılar

3- Faiz politikaları

4- Emekliler

5- Başıboş sokak köpekleri

6- Piyasadaki denetimsizlik

7- Liyakatsizlik

8- Adam kayırma ve torpil

9- Halka tepeden bakma

10- Eğitimdeki sorunlar

gibi sıkıntıları çözülemedi. Kimse kendini kandırmasın; AK Parti içinde bazı siyasiler halk tarafından itici olarak görülüyor ve ısrarla bu arkadaşlar ekran yüzü olarak tutuluyor. İnsanların kör gözüne parmak misali.

Bu nedenle körlerin fil tarifinden vazgeçip gören gözlerle fili tarif edelim. Neşter gerekiyorsa da neşterden imtina edilmesin. Edilmesin ki ülke güzel günler görsün. Vesselam…