Kadro derecesi nedir, ne anlama geliyor? Kadro derecesi ne işe yarar?

Kadro derecesi nedir, ne anlama geliyor? Kadro derecesi ne işe yarar? ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu inceleyen vatandaşlar kamu dairelerinde olan kadro açıklarına inceleme başladılar. Devlet memuru olarak çalıştıkları yıl boyunca derecelerinin arttığını gören vatandaşlar kadro derecelerin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Kadro derecesi nedir, ne anlama geliyor? Kadro derecesi ne işe yarar? İşte detaylar…

KADRO DERECESİ NE İŞE YARAR?

Kadro derecesi, 657 sayılı DMK’ye tabi kadrolu memurların hepsi bir derece içinde çalışırlar. Memuriyette 1-15 arası dereceler bulunmaktadır. En düşük kadro derecesi 15 ve en yüksek derece 1’dir. Her üç yılda bir derece verilerek derece yükselmesi yapılır. Derece yükseldikçe maaş ve diğer özlük hakları da değişir. (Ancak bu görev esnasında yükselme için geçerlidir.)

Devlet memurları için, kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olmak üzere üç farklı derece bulunmaktadır. Bunlar birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir.

KADRO DERECESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Devlet memurları için, kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olmak üzere üç farklı derece bulunmaktadır. Bunlar birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir. Kazanılmış hak aylık derecesi 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirlenen öğrenim durumuna göre memuriyete giriş ve yükselebilir dereceler arasında her yıl bir kademe, her üç yılda bir derece yükselmesi ile yine aynı maddede sayılan durumların oluşması halinde alınacak ilave derece ve kademeler, kanun veya toplu sözleşmelerle verilen dereceler dikkate alınarak belirlenen derecedir. Her derece ve kademenin de 43. maddede düzenlenen gösterge tablosunda aylık göstergesi karşılığı vardır.

Memurların derece yükselmesinin şartları 657 sayılı Kanunun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre derece yükselmesi yapılabilmesi için,

Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,

Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, olması şarttır.

Bir de (d) bendi olarak olumlu sicil alma şartı vardı ancak sicil sistemi 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla kaldırılınca bu bent hükmü de mülga oldu. Madde hükmünde yer verilmekle birlikte (c) bendinin de uygulanabilirliği kalmamıştır.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6168281/kadro-derecesi-nedir-ne-anlama-geliyor-kadro-derecesi-ne-ise-yarar