Mekke fethi ile ilgili sözler, mesajlar! Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?

Mekke fethi ile ilgili sözler, mesajlar! Mekke hangi tarihte fethedilmiştir? İslâm tarihindeki en önemli olaylardan biri olan ve İslâm dininin yayılmasında önemli rolü olan Mekke-i Mükerremenin fethi ne zaman gerçekleşti? Mekke-i Mükerreme’nin fethinin, 31 Aralık 2020 itibariyle 1390. yıldönümünü idrâk etmiş bulunmaktayız. Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimizin kan dökmeden fethetmeyi istediği ve Allâhu teâlânın yardımıyla bu dileği doğrultusunda müyesser olan Mekke-i Mükerreme’nin fethi hakkında detayları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Peki, Mekke fethi ile ilgili sözler, mesajlar! Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?..

Mekke fethi ile ilgili sözler, mesajlar! Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?

Perygamber Efendimiz Hz.. Muhammed (s.a.v.)’in 31 Aralık günü Mekke-i Mükerreme’nin fethi için hazırlıklara başladığı bilinir. Hz. Muhammed (s.a.v), Hicret’in 8. yılında, Ramazan-ı Şerif ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine-i Münevvere’den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan’da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi. Ardından Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke-i Mükerreme’ye girdi.

Peygamberimiz (sav),Mekke’nin kan dökülmeden fethedilmesini istiyordu. Bu amaçla Hicretin 8. yılı olan 630 yılında, Ramazan ayının 10. günü 12 bin kişilik büyük bir ordu ile Medine’den çıktı ve gizlice Mekke şehrini kuşattı.

Bu ani kuşatma karşısında Mekkeli müşrikler neye uğradıklarını şaşırmışlar ve savaş hazırlığını bile yapamamışlardı. Mekkeliler korkularından şehri savunamadılar ve Müslümanlar hiç kan dökülmeden Arabistan’ın en büyük, en kutsal şehrini savaşsız fethettiler. Bundan sonra Mekke halkının tamamı Müslüman oldu ve İslâm dînini kabul ettiler. Peygamberimiz (sav) Mekke’deki eski düşmanlarına karşı çok iyi davrandı. Mekke, bu tarihten sonra yeni bir dönemi yaşamaya başladı.

Kabe-i Muazzama etrafında yaklaşık olarak 360 civarında put vardı. Bunların en büyüğü olan “Hubel”, Kabe’nin üstüne konulmuştu. Diğerleri Kabe’nin etrafına ve içine yerleştirilmişlerdi. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz fetihten sonra tüm putları yıkmıştır. Allah’ın (c.c.) mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olan bu belde, böylelikle şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.

Mekke alındıktan sonra çevredeki diğer bütün Arap kabileleri de İslam dinine katıldı. Böylelikle İslamiyet büyük bir güç kazandı.

Fetihten sonra Mekke’nin ekonomik ve sosyal durumu da değişmiştir. İhtiyaçların temini için gereksinim duyulan kervan faaliyetlerine olan bağımlılık ortadan kalktı. Mekke’de Kuran ahlakının hakim olması ile birlikte şehrin elde ettiği gelirler ihtiyaç olan yerlere adil bir sekilde paylaştırılıyor ve böylelikle Mekke’nin ihtiyaç duyduğu her şey sağlanıyordu. Mekke artık Hac zamanlarında hareketli ve canlı günler yaşıyordu. Bu zaman zarfında çok yoğun bir ticari faaliyete de sahne oluyordu.

İslâm için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve Rabbimizin bunun karşılığında Mekke-i Mükerreme’nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslâm aleminin fetih yıl dönümü mübârek olsun!..

Ey Müslüman Bugün Mekke-i Mükerreme’nin Fethi!

Ümmet-i Muhammed’in şerefli gününün yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu şânı onurla taşı,

Taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

31 Aralık Mekke-i Mükerreme’nin Fethinin Mübârek olmasını Cenab-ı Allah’tan niyâz ederim…

Yeryüzünün en kıymetli parçasının, insanların en Yücesi (s.a.v.) ve onun sevgili Ashâbı (r.a.) tarafından fethedildiği bu mübârek günün hürmetine, Allâhu Teâl’dan hayır ve bereket ihsân etmesini niyâz ederim.

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6241124/mekke-fethi-ile-ilgili-sozler-mesajlar-mekke-hangi-tarihte-fethedilmistir