Muhammed Ali es-Sabuni Hocaefendi vefat etti

Uzun yıllar Türkiye’de yaşayan, Şam ulemasından Muhammed Ali Es-Sabuni hocaefendi vefat etti. İlmi faaliyetleri süresince onlarca kitap telif eden Sabuni, yine yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Sabuni Hoca'nın vefat haberini damadı Bekir Kantarcı, sosyal medya hesabından "Kayınpederim Şeyh Muhammed Ali Sabuni Rabbine kavuştu.
Rabbim makamını ali eylesin." ifadeleriyle duyurdu.

Yarın öğle namazını müteakip İstanbul'da Merkezefendi Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR?

Muhammed Ali es-Sabuni, 1 Ocak 1930 tarihinde Suriye'nin Halep ilçesinde dünyaya gelir. es-Sabuni Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a fakültesin’den 1952 yılında mezun olur. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki ihtisas eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher Üniversitesinden mezun olmuştur.

Daha sonra Muhammed Ali Es-Sabuni, el-Alimiyye icazetini alır ve akabinde ülkesi Suriye'ye geri dönerek sekiz yıl boyunca eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu süre sonrasında Suudi Arabistan'a hicret etmiş ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.

Buradaki eğitim hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl sürmüş, bu uzun süre içerisinde birçok üniversite hocaları yetiştirmiş ve Ümmü'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.

SABUNİ'NİN ESERLERİ

Gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü alim, Türklere ve Türkiye’ye duyduğu ayrı sevgiyle de tanındı, en küçük kızını da bir Türk genciyle evlendirdi.

Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, "Safvetü’t-Tefâsir, Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)" yer aldı. 

- Diriliş Postası, Hayat bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/6664293/muhammed-ali-es-sabuni-hocaefendi-vefat-etti