Ramazan'ın 10. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Ramazan'ın onuncu gecesi kılınacak namaz ve teravih namazının fazileti

Ramazan-ı Şerif'in "rahmet günleri" olan ilk 10 gününe veda etmek üzereyiz. Bu bağlamda Ramazan'ın 10. gecesi kılınacak namaz ve ayrıca 10. gece teravih namazının fazileti merak edilmekte. 11 Nisan 2022 Pazartesi idrak edilecek Ramazan ayının 10 günü olduğundan, 10 Nisan Pazar'ı 11 Nisan Pazartesi'ye bağlayan gece Ramazan ayının 10. gecesidir. Bu içerikte bahsedilen namaz da bu gece eda edilecektir. Peki, Ramazan'ın 10. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Ramazan'ın onuncu gecesi kılınacak namaz ve teravih namazının fazileti hakkında kısaca bilgiler metnimizde olacak.

*Ramazan'ın 11. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Ramazan'ın on birinci gecesi kılınacak namazın fazileti

Ramazan'ın 10. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? 

Ramazan'ın onuncu gecesi kılınacak namazla ilgili Ebu Hureyre (r.a.) Hazretleri'nden şöyle rivayet edilmektedir:

Bu gece ( Ramazan-ı Şerif'in 10. gecesi) bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 Fâtiha, Âyete’l Kürsî, Şehidellahü, ve Duhâ’yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 A'lâ Sûresi ve Ğaşiye Sûresi'ni, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duhâ yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hakk T'âla o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir:

-“Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.

Ramazan'ın onuncu gecesi kılınacak teravih namazının fazileti

Teravih namazı Ramazan-ı Şerif ayına mahsus bir namazdır. Kılınamayan teravih namazının kazası yoktur. Zira Teravih namazı Rasûlullâh s.a.v. Efendimiz'in sünnet-i müekkedesidir. 

Ekser olarak 20 rekat kılınır. Hasta, yaşlı, yorgun olup da 20 rekatı tamamlamaya gücü yetmeyen bir kimse en azından 8 rekat Peygaöberimizin sünnetini yerine getirmek niyetiyle teravih kılabilir.

Teravih namazı Ramazan ayının sünnetidir. Bu sebeple başka nedenlere bağlı orucunu tutamayan bir kimse teravih namazını eda etmelidir.

Peygamberimiz s.a.v., "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) 

İmâm-ı Gazâlî Hazretleri buyuru ki; Ramazan-ı Şerif'in 10. gecesi teravih namazı kılana Allahu Te'âlâ dünya ve ahiret selameti ihsân eder.

-Ramazan'ın 9. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Ramazan'ın dokuzuncu gecesi namazının fazileti nedir?

- Diriliş Postası, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.dirilispostasi.com/haber/9864999/ramazanin-10-gecesi-kilinacak-namaz-kac-rekat-nasil-kilinir-ramazanin-onuncu-gecesi-kilinacak-namaz-ve-teravih-namazinin-fazileti