Pazartesi günü açıklanan kamuda tasarruf paketiyle hedeflenen tasarruf tutarı 100 milyar TL civarındadır.

Umarım hedefin daha da üzerinde bir tasarruf rakamı ile karşı karşıya kalalım ve ekonomideki zor günleri hızla geride bırakalım.

Aslında hedeflenen rakamın çok daha üzerinde bir tasarruf ortaya koymak son derece basit iken tasarruf miktarını 100 milyar TL ile sınırlandırmamak gerekmektedir.

Paketin yanında birazdan değineceğim konularla hedeflenen tasarrufun birkaç katı kadar tasarruf etmek son derece mümkündür.

En başta bu paket, beklentileri tam anlamıyla karşıladığı takdirde piyasanın fiyatlamaları konusunda oldukça pozitif bir etki ortaya koyması son derece normal olacaktır.

Paket, beklentileri ne derecede karşılarsa o derecede ortaya konulan etkiler olumlu yönde gelişecektir.

Söz konusu paket aslında daha önce açıklanmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi çünkü tasarrufun kamuda başlayıp kamunun vatandaşına örnek olacağı bir sistem içerisinde olduğumuzdan ne kadar erken davranılırsa o derecede pozitif bir etki ortaya konmuş olacaktı.

 Aslında kamuda normal bütçenin dışında olan bütçe dışı harcamaların ivedilikle kontrol altına alınması çok ama çok önemlidir.

Bütçe dışı harcamalardaki rakamlar son derece yüksek ve kontrol edilebilir düzeyin üzerinde olduğundan buralarda hızlı bir tasarruf uygulanması, açıklanan paketten çok daha fazla rakamda tasarrufa gidilmesinin önünü açacaktır.

Bu anlamda müteahhitlerle devlet oturup konuşmalı ve projelerle ilgili ödemelerde mantıklı tasarrufların önünü açmalıdır.

Eğer buradaki alanda bir tasarruf çalışması yapılmazsa ortaya konulan çalışmadan elde edilecek tasarrufun çok fazla bir şey ifade etmeyeceği ileride herkes tarafından anlaşılacaktır.

Yani konunun özüne odaklanılmalı, çevrede kalan işlerle çok zaman geçirilmemelidir.

Şayet öz ile ilgilenirsek etraftaki konuların da öz ile birlikte değişeceğini ve hızlıca düzeleceğini bilmeliyiz.

Bir başka konu ise vergi istisnalarıyla ilgili tasarruf tedbirleri… Hiç zaman kaybetmeden bir çalışma yapılarak bu tedbirler hemen uygulamaya konulmalıdır.

Daha önceden ötelenmiş olan vergilerin tamamı zamanında tahsil edilerek devletin kasasına girmelidir.

Enflasyon ortamında ötelenen her vergi bir zaman sonra ciddi oranda eriyeceği için hele bu dönemde hiçbir verginin ötelenmesine müsaade edilmemelidir.

Gerçekten her konuda kamuda bir tasarruf yapılacaksa buna kamu ile işi olan herkes ve her organizasyon, kişi, kurum, kuruluş uymak zorundadır.

O derecede büyük vergi istisnaları vardır ki belki de devlete ait birçok kurumun yapacağı tasarruf miktarından çok daha fazlasına denk gelmektedir.

Ayrıca tasarruf tedbirlerine belediyelerin de dâhil olduğu açıklanan pakette yer aldığından asla yerel yönetimlerle ilgili siyasi bir beklenti içerisine girilmeden tasarrufların adil bir şekilde uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Kesinlikle belediye hizmetlerinde vatandaşın işini ağırlaştırıcı hizmetlerin kesilmesine müsaade etmeden bir tedbir uyumuna gidilmek zorundadır.

Ortaya konulan tasarruf tedbirlerinin tamamının kamuda etkinliği ve verimliliği artırıcı bir yönde yol alması sağlanmalıdır.

Her bir tasarrufun izlenmesi ve ne derecede yapıldığının takip edilmesi gerekiyor.

Harcama disiplinine dikkat edilerek ciddi bir yaklaşım ortaya konulması ve taşıt kullanımından enerji atık yönetimine; kamu binaları giderlerinden diğer cari harcamalara kadar tüm konularda tasarrufların uygulanmasına azami gayretin gösterilmesi paketin başarısı açısından son derece önemlidir.