Azerbaycan

İsrafil Kuralay
İsrafil Kuralay

Milletlerin, insanların gerçek karakteri kritik zamanda ortaya çıkar. Güçlü olunca adaletle davranıyor mu? Sıkıntı zamanlarında mazlumları ve masumları gözetiyor mu? Bu iki ölçü bir tahlil yapmak için yeterli olur. Şu anda yıllardır işgal altında olan topraklarını yine yavuz hırsız Ermenistan’dan kurtarmak için çaba veren Azerbaycan durumu bana bunu hatırattı.

Türkler feleğin çemberinden geçmiş bir millet olarak varlık ve yokluk zamanlarında adalet dağıtmasını bilmiştir. Garibe, mazluma el kaldırmamış onların haklarını gözetmiştir. Ancak bu halini hiçbir şekilde dünyaya izah edememiştir. Yani algısıyla gerçekleri arasında bu kadar uçurum olan bir millet yoktur, yeryüzünde. Bu algının oluşmasında kimliğini İslam’la özdeşleştirmesinin de katkısı vardır. Batılı ve doğulu emperyalistler Türkleri “şeytanlaştırarak” bir taşla iki kuş vurmuşlardır. Bu vesileyle hem Müslümanları hem de Türkleri aşağıladılar. Bazen insanın aklına geliyor, emperyalist denince fazla abartıp âfâkî bir hayal dünyasından mı bahsediyoruz. Yaşananları görünce maalesef haklı çıkıyoruz. Bir de emperyalizmi sadece batıda aramanın da yanlış olduğunu düşünüyorum.

Rus emperyalizmini, Çin emperyalizmini unutuyoruz. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada Türkler tarihin çeşitli dönemlerinde bu iki milletin gadrine uğramıştır. Çin, bölgede son kalan Türkleri asimile ederek soykırım yapmaya devam ediyor. Ruslar, komünist safsatası ile milyonlarca Türk’ü katlettiler. Sadece Stalin döneminde öldürülen Türklerin sayısının 20 milyon civarında oldu ifade ediliyor. Milyonları katlederken kalanların dinlerini, dillerini ve mukaddesâtını yok ettiler. Komünizmin “böl, parçala, yönet” taktiği Türk yurdunda çalıştı. 1990’lı yıllarda tarihin çöplüğüne gönderilen SSCB’den sonra Türk devletleri küllerinden doğmaya çalışıyorlar. Hala komünizm zulmünün etkilerini tam atabildikleri söylenemez.

Sovyet devleti bölgede birçok sorunlu alan bırakarak çöktü. Bunun yerini kısmen Rusya doldurmaya çalışıyor. Rusların desteğiyle işgal edilen Karabağ topraklarında Ermeniler katliamlar yaptılar ancak Azerbaycan bunları dünyaya duyuramadı. Ermeniler hem Azerbaycan topraklarını işgal ettiler hem de saldırmaya devam ettiler. Kimden cesaret aldılar dersiniz? Hem batılı emperyalistlerden hem de doğulu emperyalistlerden. Biz de unutmayı seviyoruz, hafızamız zayıf bir milletiz. Bu haslet insanî manada iyi bir şey ancak kötülerin egemen olduğu dünyada geçerli değil.

Hocalı katliamı sonucunda çok sayıda Türk öldürüldü. İşgalden sonra Ermenistan bununla da yetinmeyerek Azerbaycan topraklarına saldırmaya devam etti. Şimdi Azerbaycan işgal altındaki toprakları kurtarmaya başlayınca Ermenistan yine Azerbaycan sivillerini öldürmeye başladı. Bu defa emperyalistler ateşkes çağrısı yaparak oyalama taktiği güdüyorlar.

Türkiye net, açık, samimi bir duruşla işgal edilen topraklar kurtuluncaya kadar Azerbaycan’ı desteklediğini açıkladı. Bu olay vesilesiyle yönümüzü hafifte olsa doğuya çevirdik. Bu savaş vesilesiyle siyasal ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel ilişkilerin de artması gerekir. Kardeşlik birbirimize daha yakın olmayı ifade eder. Bu konuda çok fazla başarılı olduğumuz söylenemez. Vakit, doğudan yükselen kendi ışığımıza güç verme vaktidir.

- Diriliş Postası, İsrafil Kuralay tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6288755/israfil-kuralay/azerbaycan