Öğretmen atamaları uzun zamandır gündemde. 2023 yılında KPSS’ye giren yüz binlerce öğretmen adayı, atama takviminin açıklanmasını ve kontenjanların belirlenmesini beklemektedir. Öğretmenlik, kıymetli bir meslektir. Çocuklara “Ne olmak istiyorsun?” sorusu sorulduğu zaman “Öğretmen olmak istiyorum.” cevabını verirler genellikle.

Öğretmenlik, toplumun gelecek inşasında çok önemli bir meslek. Reşat Nuri Güntekin birçok eserinde topumun yeniden ayağa kalkmasının öğretmenler sayesinde olacağına inancından dolayı öğretmen başkarakteri örnek karakterler olarak işlemiştir. Halide Edip “Vurun Kahpeye” romanında yine bir öğretmenin rolü üzerinden topluma rol model telkininde bulunmuştur.

Öğretmenlik mesleğine kaynaklık eden bölümlerin birçoğunda kamuya atanmanın dışında bir seçenek bulunmamaktadır. Öğretmen adayları özel kurumlarda çalışsalar bile tamamının temel gayelerinden biri, bir an önce kamuya atanmak ve mesleklerini hayal ettikleri ortamlarda yapmaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tüm öğretmen adaylarında çok fazla sayıda öğretmen atamasının yapılacağı beklentisi oluştu. 60 binli rakamların telaffuz edilmesi beklentiyi daha da yükseltti. Türkiye’de ortalama 30-35 bin öğretmen ataması yapılmaktadır. Bazı yıllar 40 binli rakamlar da görülmektedir.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in atama takviminin açıklanması ile ilgili yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin sonrası işaret edilmişti. Sahada bu açıklama atama kontenjanının düşük olacağı şeklinde yorumlandı. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in, bir televizyon programında Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlığın, emekli olan kamu personeli sayısından fazla atama yapamayacağı şeklindeki açıklaması kamuoyunda hayal kırıklığına ve tepkilere neden oldu.

Sendikalar ve siyasi partiler tepkili

Mehmet Şimşek’in açıklaması, başta Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olmak üzere tüm sendika başkanları, siyasi parti liderleri ve elbette atama bekleyen öğretmenlerce tepkiyle karşılandı. Yani MEB’den ortalama her yıl 15-20 bin öğretmen emekli olmaktadır. Bu durumda 20 bin öğretmenin atanması söz konusu.

Beklenti 60 bin iken 20 bin adayın atanması, umudunu bu atamalara bağlayan yüz binlerce genç öğretmen adayının hayallerini yıktı. Beklenti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece el atması yönündedir. İnsanlar ekmeklerinin peşinde, hayallerini gerçekleştirmenin mücadelesini veriyorlar. Yeteri kadar atamanın yapılması beklenmektedir. Sağlık kadar eğitim faaliyetleri de bir ülke için önemlidir.

Öğretmen atamaları uzun vadede sıkıntı oluşturacak

Millî Eğitim Bakanlığında şu an 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen bulunmaktadır. Şehir merkezlerinde öğretmenler ortalama 20 saat derse girmektedir. Norm fazlası öğretmenlere girecekleri ders bulmakta zorlanılmaktadır. Merkezlerde öğretmenlere okul bulunamazken taşranın belirli noktalarında öğrencilere öğretmen bulunamamaktadır.

Fen edebiyat fakülteleri mezunları öğretmen olabilecekse bu bölümlerin kontenjanları ve eğitim fakülteleri kontenjanları bir an önce gözden geçirilmelidir. Öğretmenliğe kaynaklık eden Açık Öğretim Fakültesi programları kapatılmalıdır. Emekli maaşları ile çalışan öğretmen maaşları arasındaki fark kapatılarak daha fazla öğretmenin emekli olması sağlanmalıdır. Bu iş bir kangrene dönüşmek üzeredir. Acilen tedbir alınmalı ve sorun kalıcı olarak çözülmelidir.