Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis yolunda. Millî Eğitim Bakanlığı 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen, binlerce idari personel, destek personelinden oluşan büyük bir ailedir. Dolayısıyla alınan her karar, çalışanların bir kısmını memnun ederken başka bir grubu rahatsız edebilmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, (ÖMK) öğretmenlerle ilgili çeşitli yenilikleri ve düzenlemeleri içermektedir. Öğretmenlere yapılan şiddetle ilgili cezaların artırılması, tutuklama işlemlerinin titizlikle uygulanması gibi öneriler, tüm eğitim çalışanlarını memnun edecektir.

Yine öğretmenlerin kariyer planını oluşturan uzman ve başöğretmenlik uygulamasının sınava dayanması yerine öğretmenlerin çalışma süresine bağlanması; muhtemelen beş yılını çalışan öğretmenlerin uzman olması, 15 yılını çalışan öğretmenlerin başöğretmen olması sağlanacak. Bu uygulama da öğretmenlerin genelini memnun edecektir.

Öğretmenleri ve tüm kamuoyunu tedirgin eden öğretmen alımlarındaki mülakat uygulaması eğitim sisteminin kriz alanlarını oluşturmaya devam edecek gibi gözükmektedir. Zira MEB Bakanı Sayın Yusuf Tekin ve ekibi ısrarla mülakat uygulamasının devam edeceğini ve etmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Gelinen noktada Sağlık Bakanlığında ve diğer kamu alanlarında mülakat uygulanmazken sadece eğitim çalışanlarına uygulanıyor olması öğretmen adaylarıyla birlikte 500 binin üzerindeki atamayı bekleyen öğretmen adaylarının velilerini ve ailelerini tedirgin etmektedir. Mülakat uygulaması halkın vicdanında karşılık bulamıyor ve konunun tarafı herkes, mülakatın objektif olamayacağını ve hak kayıplarının olacağını ifade ediyor.

Rotasyon sistemi uygulanacak mı?

Bazı kamu kuruluşlarında rotasyon uygulanmaktadır. Özellikle askerlerde, polislerde, hâkim ve savcılarda belirli sürelerle rotasyon uygulaması yıllardır devam etmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki en radikal ve tartışmaya en müsait konu rotasyon konusu olacaktır.

Kamuda hizmet mekânı olarak en ücra köyünden en kalabalık merkezlerine kadar öğretmenler her bölgede çalışmaktadır. Bu anlamda bir öğretmenin hiç köyde, kırsalda çalışmadan emekli olana kadar en merkezî bölgelerde görev yapması karşısında göreve köyde başlayan ve bir türlü merkezlere tayin olamayan binlerce öğretmen bulunmaktadır.

Görev yeri merkezde ve evine yakın olan, proje okullarında görev yapan, özel ders imkânı bolca olan öğretmenler rotasyona karşı çıkmaktadır. Bu arada eşi çalışmayan ve özür grubu tayinlerinde hiç şansı olmayan öğretmenler rotasyonu beklemektedirler. ÖMK kapsamında, öğretmenler için de 12 yılını dolduranların kendi illerinde rotasyona tabi tutulması konuşulmaktadır.

Rotasyonu öğretmenlerin kahir ekseriyeti desteklemektedir fakat büyük mağduriyetlerin önüne planlama aşamasında geçilmeli, sistem kademeli uygulanmalı ve bölgelerin idari yapıları dikkate alınarak kanun çıkartılmalıdır.

Tebdilimekânda ferahlık vardır, derler. Bir öğretmen için 10 yıl, bir okulda verimlilik anlamında yeterli bir süredir. Farklı kurumlar ve farklı öğrenciler öğretmenin kendini yenilemesi ve yeni heyecanlara yol alması için önemlidir. Her öğretmenin her yerde çalışmasının önünü açacaktır rotasyon. Bu arada norm fazlası öğretmenliğin kaynağı olan ve ihtiyaca bakılmadan il, ilçelere tayinlerin yapılması rotasyonun en büyük çıkmazı olacaktır.