Yükseköğretime geçiş sınavı YKS yapıldı. 3 milyonun üzerinde öğrenci, TYT ve AYT oturumlarında ter döktü. Bir sıralama sınavı olan YKS, çok önemli ve ciddi hazırlık aşamaları gerektiren bir sınav formatında öğrencileri zorlamaya devam ediyor.

120 sorudan oluşan TYT sınavında öğrenciler özellikle matematikte ve sözelden felsefe branşlarında zorlandılar. Türkçe, son yılların belirleyici branşlarından oldu. TYT matematik sorularında rakamların yerini metinler almış durumda. Özellikle geometri dersinde problem mantığında ve sözel ifadelerle şekiller çizdirilmeye çalışılmış.

Türkçe dersi bir öğrencinin okuma anlama yeteneğini, kelime hazinesini, sahip olduğu kelime dağarcığını farklı anlam ve yorum ögelerine göre kullanıp kullanamadığını ölçmektedir. Bir öğrencinin metin okuma, yorumlama, metni analiz edebilme, okuduğu metnin anlatım özelliklerini anlam özellikleriyle sentezleme, metni bağlamından koparmadan okuma ve yorumlama direnci ölçülmektedir.

Öğrenci TYT’de başarılı olmak istiyorsa lise hayatının tamamında müfredatta belirtilen konuların akademik yönünden kopmamalı ve lise hayatının her yılını bilinçli süreç yönetimleriyle geçirmelidir. Yine öğrenci mutlaka kitap okumalı, kitap tercihlerinde olay ve aksiyon ağırlıklı metinler yerine tahlil ağırlıklı metinleri tercih etmelidir. Felsefi yönü olan, soyut analizler içeren, sanatsal vurguları olan kitaplar ancak TYT’de öğrencinin yardımcısı olacaktır.

TYT, bilgiyi yorumlatma sınavıdır. Sınavda aynı zamanda dikkat, zaman yönetimi, sınav psikolojisine mukavemet, odaklanma, zihnin 165 dakika boyunca diri tutulması gibi özellikler istenmektedir.

AYT yani alan yeterlilik sınavı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili daha çok akademik bilgi seviyesini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler, 2024 AYT sınavında özellikle matematik dersinde zorlandılar. Öğrencilerin sınav sonrası değerlendirmeleri matematik branşının çok zor olduğu, bazı soruların çözümünün neredeyse bulunamadığı şeklinde oldu.

AYT, çok kapsamlı ve derinlemesine analizler gerektirecek formatta hazırlanmış.  Artık AYT sınavında da bilginin yorumlanması ve farklı konuların ilişkilendirilmesi istenmektedir.

Acaba matematik dersinin bu şekilde zor olması bilinçli bir tercih midir? Matematik sorularının bu kadar zor olması ve sınavda öğrencilerin matematik netlerinin çok düşük olması öğretim sürecini olumsuz etkileyecektir.

40 soruluk bir testin Türkiye ortalaması beş net ise burada çok yönlü bir sorgulamaya ihtiyaç duyulacak demektir. Bir öğrenci lise hayatı boyunca hangi alanda olursa olsun, her dönem mutlaka matematik dersi almaktadır. Bu durumda MEB ya matematik konusunu öğretememektedir ya da öğretilen konular ile YKS’de sorulan sorular arasında bir uyum söz konusu değildir.

3 milyon öğrencinin ter döktüğü, okullarda öğretilen her konunun sorulduğu bir sınavda sadece sayısal ve matematik alanının çok zor olması bazı öğrencilerde umutsuzluk ve öğrenilmiş çaresizlik duygusu oluşturmaktadır.

Bu durum ayrıca üniversite hazırlık sürecinde öğrencileri özel derse mecbur bırakmakta, maddi durumu yetersiz olan velilerde ve öğrencilerde negatif ayrışmaya sebebiyet vermektedir.

Her dersten dengeli zorlukta ve kolaylıkta bir test hazırlamak çok zor olmasa gerek.