Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gözler yeni oluşturulacak kabineye çevrilmişti. “Türkiye Yüzyılı” olarak başlayan yeni süreç, birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım politikalarında da gözle görülür değişiklikleri gündeme taşıdı.

Geçiş döneminde gıda ve tarım politikalarını yönetmesi için bakanlığa atanan Vahit Kirişçi, mütevazi bir törenle görevi İbrahim Yumaklı’ya devretti. Bakan Yumaklı’yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Devir teslim töreniyle çiçeği burnunda Bakan zor bir görevi omuzlarken, Türk tüketicileri ile gıda ve tarım dünyası radikal, uygulanabilir ve kalıcı adımların atılması umudunu tazelemiş oldu.

Devir töreninde Bakan, “dışa bağımlı alanları yerlileştirme” çıkışı yaparak iddialı bir başlangıç yapmış oldu.

Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alacaklarını ifade eden İbrahim Yumaklı'nın, “tüketicinin güvenilir gıdaya makul fiyatlarda erişebilmesi konusuna yoğunlaşacaklarına” vurgu yapması beklentileri artırdı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları çok önemli

Türkiye'de gıda ve tarım politikaları, tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, üretimi artırmak, gıda güvenliğini temin etmek ve tarım sektöründe istihdamı desteklemek gibi hedefleri içeren geniş bir çerçevede şekillenmektedir.

Türkiye, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin gelirlerini korumak amacıyla çeşitli tarım destekleri uygulamaktadır.

Bu destekler arasında mazot, gübre, tohum gibi girdilerin sübvansiyonlu olarak sağlanması, faizsiz tarım kredileri, primler, sigorta sistemleri ve doğrudan gelir destekleri bulunmaktadır.

Tarımın suya olan bağımlılığı nedeniyle, Türkiye'de sulama altyapısının geliştirilmesi ve su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi önemli bir politika alanıdır. Sulama projeleri, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanımı gibi çalışmalar bu kapsamda yürütülmektedir.

Gıda güvenliği ve denetimden taviz verilmemeli!

Türkiye, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Tarımsal araştırma enstitüleri ve üniversiteler aracılığıyla yenilikçi tarım tekniklerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye, tarım ürünlerinin pazarlanması ve ihracatının teşvik edilmesi için çeşitli destek mekanizmaları uygulamaktadır. Bu destekler arasında pazarlama kooperatiflerine verilen destekler, ihracat teşvikleri, fuarlar ve tanıtım faaliyetleri yer almaktadır.

Türkiye, gıda güvenliği konusunda yasal düzenlemeler yapmakta ve denetim mekanizmalarını güçlendirmektedir. Gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımı süreçlerinde hijyen standartlarının sağlanması, gıda güvenliği kontrolleri, etiketleme ve izleme sistemleri gibi önlemler alınmaktadır.

Tarımsal destekler, üretim istikrarı, lojistik, gıda güvenliği ve tavizsiz gıda denetimleri Türk tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ve pazarda tüketicinin sepetine olumlu yansıyacaktır.