Kabul-i adem ve adem-i kabul, bir şeyin varlığını kabul etmeme ile var olmadığını kabul etmeme arasındaki ince çizgiyi ifade eder. Bir adam bir iddiada bulunsa ve ona delil getirse, sen delile ikna olmazsan; kabul etmezsin. Bu “adem-i kabul”dür. Ama senin kabul etmemen; o davanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Eğer yanlışlığını iddia edersen bu, “kabul-i adem” olur. Adem-i kabul iddia değildir. Kabul-i adem ise, muhalif şıkkı iddiadır. Adem-i kabul tasdik etmemektir. Kabul-i adem ise tekziptir.

Peygamberimizi (asm) Hazret-i Aişe Validemiz üzerinden eleştirmeye çalışanların niyetlerinin, hakkı araştırmak değil; kendi amaçlarına hizmet etmek olduğu açıktır. Bu tür eleştiriler, Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği ve insanların kula kulluktan kurtulmasını sağlayan hukuk-ı İslamiyyeyi hedef almaktadır. Bu sistem, insanların haklarını gasbeden emek hırsızlarının işine gelmez.

Bu konuyu gündeme kasten taşıyanlar arasında küresel sermayeye hizmet eden çevreler bulunmaktadır. İslam’ı ve Müslümanları geri bırakmak için sürekli olarak hadisleri ve Peygamberimizin hayatını tartışma konusu yapmaktadırlar. Onların amacı, Müslümanları kontrol edilebilir bir kitleye dönüştürmektir.

Özellikle, Peygamber Efendimizin (asm) Hazret-i Aişe ile evliliği gibi konuları gündemde tutarak Müslümanların zihinlerini bulandırmayı amaçlıyorlar. Küreselciler, “hadislerin Müslümanları geri bıraktığını” öne sürerek büyük bir kitlenin geri kalmasının, kuracakları yeni dünya düzenine zarar vereceğini düşünmektedir. Bu nedenle, hadislerin gündemden düşmesini ve sadece Kur’an-ı Kerim’in referans alınmasını istemektedirler.

Bu strateji, Müslümanları “Kur’an’ı hadisten soyutlayarak, doğru anlaşılmasının önüne geçmeye çalışarak” daha kolay manipüle edilebilir hâle getirmeyi hedeflemektedir. Hadisler, Kur’an’ın anlaşılmasında ve yaşanmasında önemli bir role sahiptir. Peygamber Efendimizin (asm) sözleri, Allah’ın ayetlerini açar ve onlara farklı anlamlar kazandırır. Hadislerin dışlanması, İslam’ın ruhunu zedeleyecek ve Müslümanları kimliksiz bir topluluğa dönüştürecektir.

Diamond Tema gibi isimlerin bu konuları gündemde tutmasının amacı da aynıdır. Bu kişiler, “küresel sermayeye âdeta köle olmuş”, onların tetikçiliğini yapmaktadırlar. Bu tür tartışmalar, Müslümanları kendi değerlerinden uzaklaştırmak ve onları kontrol edilebilir hâle getirmek için kullanılmaktadır.

Peygamber Efendimizin (asm) getirdiği sistemin, insanların haklarını koruma ve onlara adalet sağlama gayretini iyi idrak etmeliyiz. Küreselcilerin ve onların tetikçilerinin oyunlarına gelmemeli, İslam’ın özünü korumalıyız. Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine ve hadislerine sahip çıkmaları, kendi kimliklerini korumaları için elzemdir. Allah’ın kitabına ve Peygamberimizin sözlerine birlikte sarılmak, bize doğru yolu gösterecektir.

Unutmayalım ki “Hangi İslam anlayışı ile yola devam edilecek?” sorusu hayati öneme sahiptir.

Selam ve dua ile…