Her yıl, topluma mal olmuş, fikirleri ve buluşlarıyla çağları aşan öneriler ortaya koymuş kanaat liderlerinin birinin adına ithaf edilmektedir. Mevlâna’nın (r.a.) ölümünün 750. yılı münasebetiyle 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından “Mevlâna Yılı” olarak ilan edildi.

Milletlerin kimlik inşasında etkili olan milli ve manevi değerler, bedenen bu dünyadan ayrılsalar bile manevi miraslarıyla medeniyetlerin gelişmesine katkı sunmaya devam ederler. Fikir önderleri hatırlatıcı özellikleriyle insanları gerçek hayata bağlarlar. Modernitenin unutturma çabalarına karşın kültürel başyapıtlar hatırlatılma yaparlar.

Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Belh şehrinden başladığı dünya hayatında Şems-i Tebrizi ile manevi mayalanma dönemini yaşamıştır. İlmen ve fikren belli bir noktaya geldikten sonra Hac görevinden dolayı Mekke ve Medine seyahatine çıkmıştır. Hac dönüşünde Suriye üzerinden Anadolu’ya geçmiş ve nihayet Konya’ya yerleşmiştir.

Mevlâna; sevginin, hoşgörünün, tefekkürün, tezekkürün, davetin, insanca yaşamanın merkezinde yer almıştır.  Mevlana’nın Mesnevi isimli eseri edebi bir bilgi olmanın ötesinde günümüz insanının kaybettiği değerler silsilesini hatırlatma aracına dönüştürülmelidir.

Mevlâna 13. asırda Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli ile aynı dönemde yaşamıştır. Anadolu aydınlanmasının en mümbit dönemi de 13. asır olmuştur. 2021 Yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmişti. 2021 yılı bu anlamda çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir sene oldu. Fakat bu gibi önemli zaman dilimleri küçük salon toplantıları, akademik tartışmalar ve STK buluşmalarının ötesine geçmelidir.

2021 yılında Yunus Emre ve Türkçe ile ilgili özellikle gençlerin ve tüm toplumun hafızasını tazelediği, Türkçe hassasiyetinin zirveye ulaştığı, dil bilincinin pekiştiği bir yıl oldu mu?  Bu tema, televizyonlarda akşam kuşağı tartışmaları arasında kendisine yer bulabildi mi, bilboardlarda ve iletişim araçlarında mesajlar aktarabildi mi? Maalesef soruların hepsinin cevabı “Hayır”.

Mevlâna Yılı etkinliklerine birkaç öneri

Kültür Bakanlığı televizyonlarda yaptığı festivalleri ve festivallerin içeriklerini günlerce reklamla duyurdu. Aynı Kültür Bakanlığı Mevlâna Yılı ile ilgili bölgesel ve iller bazında bir yıla yayılacak, toplumun kadın-erkek, genç-yaşlı, çalışan ve emekli herkesi kapsayacak etkinlikler yapmalıdır.

Kültür Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı aralarında yapacakları protokolle bir yıla yayılacak yarışmalar, sempozyumlar, konferanslar, tiyatrolar ve farklı etkinlikler yapmalıdır. 19 milyon öğrenci, 1 milyon 100 bin öğretmen, 40 milyona yakın veli, 2023 yılında Mevlâna ile ilgili mutlaka bir kazanım elde etmelidir.

Sosyal medya araçlarında caps, kısa film, söyleşi gibi çeşitlendirilmiş ve gençlerin ilgiyle takip edecekleri ve katkı sunacakları zeminler oluşturulmalıdır.

Belediyeler ve valilikler yerel manada Mevlâna ve öğretilerini hatırlatacak çalışmalar planlamalı, şehirlerin yerel sanatçılarından destek alarak çeşitli organizasyonlar yapmalıdır.

Her şehirde mutlaka “Mesnevi Okumaları” adı altında haftalık, aylık okuma programları düzenlenmeli, Mevlâna’nın Yedi Öğüdü, içleri zenginleştirilerek zihinlere nakşedilmelidir.

Resmi ve sivil tüm kurumlar 2023 yılında farklı ve özgün projelerle Mevlâna ve öğretilerini gündemde tutmalıdır.